JUSS OG SAMFUNN

24SevenOffice må punge ut til Mamut

Tingretten har fastsatt erstatningen etter det sviende tapet i lagmannsretten.

21. mai 2010 - 13:00

Den mangeårige konflikten mellom Mamut og 24SevenOffice har tatt enda en vending i Mamuts favør: Oslo Tingrett har i dag avsagt dom i erstatningsutmålingen, og tilkjenner Mamut, ved datterselskapet Active24, et beløp på 12,36 millioner kroner som skal erstatte tapt omsetning.

    Les også:

Bakgrunnen for konflikten er at 24SevenOffice hevet sin samarbeidsavtale med Active 24 i oktober 2006, etter at konkurrenten Mamut hadde kjøpt selskapet. Hevingen førte til juridisk strid, og saken havnet i Borgarting Lagmannsrett. Kjennelsen som falt i desember 2008 var et sviende nederlag for 24SevenOffice. Retten var enstemmig. I dommen heter det at saken «ikke har budt på tvil» og at det er «intet grunnlag for å gjøre unntak hovedregelen om at den tapende part skal betale fulle saksomkostninger».

Dommen ble stående da Høyesterett avviste å behandle saken.

Saksomkostningene beløper seg til 4,55 millioner kroner for 24SevenOffice, og 2,36 millioner kroner for Active24 og Mamut.

I fjor sommer meldte Active24 og Mamut at de ville la Oslo Tingrett avgjøre erstatningen. 24SevenOffice sendte ut en uttalelse som lød slik:

– 24SevenOffice kan ikke se at Active24 ved Mamut har lidd noe tap som følge av at avtalen ble hevet.

Administrerende direktør Stian Rustad i 24SevenOffice presiserte da følgende overfor digi.no:

– Jeg stiller meg umiddelbart undrende til motivet bak dette søksmålet, da jeg finner det umulig at Active24 ved Mamut kan tape på å slippe å markedsføre våre direkte konkurrerende produkter tungt i sin egen portal.

Erstatningsbeløpet på 12 millioner kroner tilsvarer tingrettens vurdering av hvor mye Active24 hadde tjent på avtalen med 24SevenOffice dersom den ikke var blitt urettmessig terminert.

– Vi er tilfreds med erstatningsutmålingen og håper nå at motparten besinner seg i forhold til en eventuell anke slik at denne saken ikke belaster rettsapparatet ytterligere, heter det i en uttalelse fra Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut, i en børsmelding.

I sin børsmelding sier 24SevenOffice: «Styret i selskapet vil snarlig behandle spørsmålet om anke av dommen, men det er en nærliggende mulighet for at en anke kan bli innsendt.»

Meldingen fra 24SevenOffice angriper selve premissene for hvordan erstatningsbeløpet er beregnet. Det heter blant annet:

– En slik forventet omsetning som Oslo Tingrett la til grunn ville ha medført en enda større vekst enn det som 24SevenOffice ASA har opplevd siden samarbeidet da den omsetningen som Oslo Tingrett legger til grunn neppe kan antas å ha kommet til selskapet uansett. Det er positivt at selskapets kundeløsninger gir så store forventninger, men det er trist at 24SevenOffice ASA må betale for forventninger til løsninger som Active24 AS ikke gjennom eget konsern eller gjennom andre samarbeidspartnere så seg i stand til å kunne levere.

24SevenOffice noterer seg at erstatningen er «vesentlig lavere» enn det Active24 krevde i retten, og enda lavere enn det de oppfattet ble antydet i den opprinnelige stevningen.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.