24SevenOffice reduserer krav mot Mamut

24SevenOffice gikk til sak mot Mamuts datterselskap Active 24, for det de mener var kontraktsbrudd.

Saken ble ført for tingretten, men 24SevenOffice nådde ikke frem med sitt krav. 24SevenOffice tapte, men har valgt å ta saken videre til lagmannsretten.

- Det fremkommer verken ny vesentlig informasjon eller dokumentasjon i anken, utover at kravet fra 24SevenOffice er redusert fra 250 millioner kroner til 30 millioner kroner. Det er ikke gitt noen redegjørelse for hvorfor erstatningskravet er redusert i anken, skriver Mamut i en børsmelding.

Mamut gikk til motsøksmål mot 24SevenOffice og vant også den saken. De har imidlertid ikke spesifisert sine krav ennå, og det vil de trolig vente med til etter at saken blir avgjort av lagmannsretten.

Det er usikkert når saken kommer opp for retten, men lagmansretten har som uttalt mål å kjøre saker innen seks måneder.

Til toppen