24SevenOffice vs Mamut/Active 24

24SevenOffice vs Mamut/Active 24


Dette er noen av punktene i kontrakten som ble inngått mellom 24SevenOffice og Active 24 i januar 2006. Den har blant annet et punkt om at konflikter først skal forsøkes løst gjennom forhandling.

Dette er et punkt partene strides om. 24SevenOffice hevder at Mamut/Active 24-ledelsen bevisst har unngått å stille.

- Eilert Hanoa har ikke stilt i et eneste møte med oss, selv om vi har spesifikt bedt om det flere ganger, sier Stian Rustad, administrerende direktør i 24SevenOffice, til digi.no.

Dette skal ifølge 24SevenOffice også gjelde i perioden før avtalen ble hevet og 24SevenOffice varslet søksmål. Mamut på sin side sier at de har tatt skriftlig kontakt med 24SevenOffice for å få kjørt saken direkte til Tingretten.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


Markedsplanen er den andre av de to avtaledelene som ble inngått. Den er veldig spesifikk i hva som skal gjennomføres og når.

I 2006 skal følgende kampanjer implementeres og gjennomføres i alle markeder Active 24 har en tilstedeværelse

Kampanjene det er snakk om er en sommer- og høstkampanje i 2006, samt mailutsendelser og internettpromotering.

Sommerkampanjen har en varighet frem til og med 31. august 2006. Innen 30. juni skal det sendes en epost til alle eksisterende businesskunder hos Active 24 med en sommerkampanje hvor det tilbys 90 dagers gratis test på 24SevenOffice og gratis etablering

Før kampanjen ble fullført, fikk Mamut kontroll over Active 24 og Eilert Hanoa stanset kampanjen.

Forøvrig har avtalen også spesifisert tilsvarende aktiviteter i 2007:

I 2007 skal de samme typene kampanjer i utgangspunktet gjennomføres med bakgrunn i de evalueringer som gjøres etter kampanjene for 2006 er gjennomført. I 2007 skal det i tillegg til de kampanjene som kjøres i 2006 være en vinterkampanje og en sommerkampanje på samme måte som høst og julekampanjen i 2006 er beskrevet.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


Sommerkampanjen ble ikke ferdigsstilt. Mamut fikk kontroll over Active 24 og i et styremøte sier Eilert Hanoa at alle 24SevenOffice-kampanjer skal godkjennes av ham personlig før de kan startes.

I diverse purringer, som digi.no sitter med kopier av, får 24SevenOffice stadig beskjed om at godkjennelsen ikke er gitt. Dette tyder på at 24SevenOffice har rett i sin påstånd om at Eilert Hanoa personlig har hindret gjennomføringen av markedsavtalen.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


I et av punktene i markedsplanen beskrives det at 24SevenOffice logoen skal være godt synlig på forsiden.

24SevenOffice pakken skal være godt synlig fra landingpagen i form av linker, bannere, knapper, eller lignende. 24SevenOffice logoen eller navnet må bli nevnt på forsiden. Det skal foreligge et utkast til landingpage innen 5. juli 2006 og ny landingpage skal være lansert innen 15. juli 2006.

Denne logoen ble ifølge 24SevenOffice fjernet fra forsiden før de hevet avtalen på grunn av mislighold.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Til toppen