25 prosent av alle transaksjoner på Oslo Børs skjer via nettet

Den ferske månedsstatistikken fra Oslo Børs viser at den uavhengige nettmegleren Stocknet øker markedsandelen. Samtidig viser statistikken at omtrent 25 prosent av alle transaksjoner på Oslo Børs skjer via nettet.

Den ferske månedsstatistikken fra Oslo Børs viser at den uavhengige nettmegleren Stocknet øker markedsandelen. Samtidig viser statistikken at omtrent 25 prosent av alle transaksjoner på Oslo Børs skjer via nettet.

Stocknet - Aston Securities ASA gjennomførte i mars 44.000 av totalt 236.000 transaksjoner, noe som tilsvarer omtrent 9,5 prosent. Totalt i første kvartal er markedandelen på 8,9 prosent, en oppgang fra 5,7 prosent fra fjoråret. Net Fonds ASA hadde i mars en markedsandel på 6,5 prosent, noe som er nøyaktig det samme som i fjor.

Både DnB Markets, Christiania Markets, Fondsfinans og Karl Johan Fonds ASA tilbyr handel via Internett, men det er noe uvisst hvor stor andelen er sammenlignet med "tradisjonell megling".

Tidligere estimater har vært rundt 20 prosent, og med dette utgangspunktet utgjør antall transaksjoner omtrent 25 prosent av Oslo Børs.

Likevel er nettmeglerne langt ned på listen når totalt beløp skal summeres.

De store aksjepostene flyttes fortsatt best via telefonen.

Til toppen