250 millioner kroner i fusjons-fallskjerm

Konsernsjef i tyske Mannesmann, Klaus Esser, får en gigantfallskjerm på 60 millioner tyske mark (nærmere 250 millioner kroner) når han slutter i Mannesmann etter fusjonen med Vodafone.

Konsernsjef i tyske Mannesmann, Klaus Esser, får en gigantfallskjerm på 60 millioner tyske mark (nærmere 250 millioner kroner) når han slutter i Mannesmann etter fusjonen med Vodafone.

Esser får 15,2 millioner mark som lønn og bonus for resten av hans tilsettingsperiode som løper ut juni 2004, mens han mottar 12,6 millioner mark i resultatbonus og 31 millioner mark i erkjentlighetsbonus.

Esser blir ikke med over i det nye Vodafone. Vodafone beholder navnet etter fusjonen med Mannesmann, som verdsettes til 195,2 milliarder dollar (1500 milliarder, norske kroner) inkludert gjeld. Hele fusjonen er gjort opp med Vodafone-aksjer.

Over 60 prosent av Mannesmann-eierne gav sin tilslutning til Vodafones fusjonstilbud fordi fristen ble utsatt til 17. februar.

Samtidig er det klart at fusjonen får et politisk etterspill, Den sosialdemokratiske forbundskansler Gerhard Schröder liker imidlertid fusjonen svært dårlig. Han er nemlig tilhenger av strengere regler for å unngå fiendtlige fusjoner, slik Vodafones bud på Mannesmann i realiteten var.

Han vil nå sette i gang granskning av fusjonen for å avdekke om en bør endre regelverket for slike fusjonen. På den ene siden presses han av fagforeningene, mens EUs mål om et åpnere marked står på den andre siden.

Også Esser kritiseres for sin steile holdning mot Vodafone. Mange hadde håpet at Mannesmann skulle kunne utgjøre 50 prosent av det nye selskapet. Nå er ikke forskjellen ned til 49,5 prosent all verden. Det verste for tyskerne er imidlertid at det tradisjonsrike navnet Mannesmann ser ut til å forsvinne med denne fusjonen.

Til toppen