2500 USA-pedofile spores per GPS

28 amerikanske delstater bruker et GPS-basert system for å holde rede på hvor 2500 pedofile befinner seg til enhver tid.

Markedet for slike systemer domineres av et selskap i Florida, kalt Pro Tech Monitoring. Det har begått SMART – ”satellite monitoring and remote tracking”. Systemet kombinerer GPS-sporing med en varslingstjeneste over det mobile telefonnettet.

Den som skal spores, påføres et ankelbånd som bestandig må holdes innen en viss avstand fra en sporingsenhet på størrelse med to sammenlimte videokassetter. Sporingsenheten inneholder en GPS-enhet og regler for hvor vedkommende har lov til å bevege seg. Brytes en regel, sendes det straks en tekstmelding til et sporingssenter. Derfra kan også politiet og tidligere ofre, samt den sporede selv, varsles. Sporingsenheten er laget slik at den tåler hard behandling, og kan ikke klusses med av uvedkommende.

Ifølge selskapet, brukes SMART i 28 delstater til å spore 2500 løslatte kriminelle, typisk pedofile som gjentatte ganger har forgrepet seg på barn.

California er blant delstatene som prøver ut systemet. Silicon Valley-avisa San Jose Mercury News skriver at byens myndigheter nylig har pålagt rettsvesenet å frigi en sterkt belastet pedofil 44-åring, under forutsetning av at han bærer en SMART-enhet. Enheten vil inneholde regler om at mannen ikke har anledning til å nærme seg skoler, lekeplasser eller andre områder der mange barn ferdes, og heller ikke forlate byen. Koordinatene til alle de forbudte områdene legges inn i enheten. Det vil koste byen opptil fem tusen dollar å installere systemet, hvilket betraktes som forholdsvis rimelig.

Politiet erkjenner at sporing ikke vil kunne hindre vedkommende fra å forgripe seg på nytt, men at den sammen med andre tiltak vil bidra til å minske sannsynligheten for nye overgrep. Mannens advokat peker på at dersom det skjer et overgrep mot et barn et eller annet sted i byen, vil politiet øyeblikkelig kunne sjekke ham ut av saken, siden det til enhver tid vet hvor han befinner seg.

Amerikanske kriminologer advarer at det ikke foreligger statistiske studier for å måle hvor effektivt SMART-systemet er.

Pro Tech mener – ikke overraskende – at systemet bør plasseres på nær sagt alle 4,7 millioner tidligere fengselsfugler i USA, som de påstår står bak hver tredje voldsovergrep i landet.