27 milliarder enheter vil være koblet til nettet i 2021

Illustrasjon.
Illustrasjon. (Bilde: Finn Jarle Kvalheim, tek.no (montasje: digi.no))

Økende bruk av IoT-teknologi (tingenes internett) vil bety en nærmest eksplosjonsartet vekst i antallet enheter som er tilkoblet internett i løpet av de neste årene. Det går frem av rapporten Cisco Visual Networking Index, som nettopp er lagt frem.

Cisco tror det globalt vil være totalt 27 milliarder enheter som vil ha tilgang til internett i 2021, og at mer enn halvparten av disse vil være en M2M-tilkobling – altså maskin-til-maskin. Grunnen til dette er at IoT brukes i stadig flere sammenhenger, som i for eksempel smarte strømmålere, pakkesporing, databrikker i dyr, samt innenfor digital helsemonitorering. 

Det er spesielt innenfor helse at vi vil se den største økningen av M2M-teknologi. Cisco forventer at dette feltet vil stå for 30 prosent av økningen, takket være blant annet økende bruk innenfor overvåkning, medisinering og kobling mot nødsentraler. Oppkoblede biler og smarte byer vil også stå for en betydelig andel, med 29 prosent.

80 prosent av trafikken vil være video

I tidligere rapporter har Cisco gjort et stort poeng ut av hvor stor andel av den totale trafikken på internett som vil være video.

I februar anslo selskapet at 78 prosent av trafikken ville være video i 2021. Nå har Cisco økt dette, og mener at så mye som 80 prosent av trafikken vil utgjøres av video i 2021. Til sammenligning var videoandelen 67 prosent i 2016.

Strømmetjenester står for en betydelig andel av datatrafikken på internett.
Strømmetjenester står for en betydelig andel av datatrafikken på internett. Foto: Per Ervland

Det vil bli spilt av 3000 milliarder minutter med video i måneden på verdensbasis i 2021, ifølge rapporten. Og det er innenfor strømmetjenester («direktevideo»), for eksempel TV-apper og direktesendinger i sosiale medier, at veksten vil være størst. Direktevideo vil øke med 15 ganger og utgjøre 13 prosent av all videotrafikk innen 2021. Men data generert fra virtuell virkelighet eller utvidet virkelighet vil ligge like bak, og øke med 20 ganger mot 2021.

Noen funn (globale tall):

  • Den globale IP-trafikken ventes å nå 278 exabyte per måned innen 2021, opp fra 96 exabyte per måned i 2016
  • Størrelsen på et gjennomsnittlig DDoS-angrep har økt med 22 prosent og nærmer seg 1,2 Gbps, som ifølge Cisco er nok til å ta de fleste virksomheter av nett. De største angrepene kan utgjøre opptil 18 prosent av et lands internettrafikk mens de pågår
  • Wifi-nettverk i hjemmet vil øke fra 85 millioner i 2016 til 526 millioner i 2021
  • En husholdning med trådløs internettilgang genererer 117 GB per måned, mens gjennomsnittshusholdningen genererer 63 GB per måned

Kilde: Cisco Visual Networking Index

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen