27 spionprogrammer i gjennomsnittsPC-en

En undersøkelse viser at det i snitt finnes 27 spionprogrammer per skannet PC.

En undersøkelse viser at det i snitt finnes 27 spionprogrammer per skannet PC.

April-nyheter fra Spy Audit Report viser til en undersøkelse fra internett-operatøren Earthlink og sikkerhetsselskapet Webroot. Selskapene undersøkte i april 420.761 PC-er og fant sammenlagt 11.305.471 spionprogrammer. Det vil si i snitt 26,9 spionprogrammer per PC.

I tallene inngår alt fra annonse-cookies til programmer som registrerer alt du gjør på dine data og trojanere.

Tar vi bort annonseprogrammet, adware, fant begge selskapene 133.715 rene spionprogrammer og trojanere, som innebærer ett i hver tredje data i snitt.

Oppdelt på fire kategorier fant man 2.298.201 annonseprogrammer, 8.873.555 annonse-cookies, 60.873 rene spionprogrammer og 72.842 trojanere.

I marsversjonen av Spy Audit Report hadde begge selskapene undersøkt 237.200 PC-er der de fant 7.086.770 spionprogrammer, det vil si 29,9 spionprogrammer i data i snitt.

Til toppen