Personvern

29 land ber Facebook stanse koblingen med WhatsApp

Datatilsynene i Europa er bekymret.

WhatsApp og Facebook utveksler persondata. Datatilsyn i Europa vil vurdere om de har lov til å gjøre det.
WhatsApp og Facebook utveksler persondata. Datatilsyn i Europa vil vurdere om de har lov til å gjøre det. (Bilde: imago/Rüdiger Wölk/All Over Press)

Datatilsynene i Europa er bekymret.

I sommer varslet Facebook at de har begynt å koble data fra WhatsApp, blant annet brukernes registrerte telefonnumre, med sine øvrige annonsesystemer.

Dette til tross for tidligere lovnader om at de to tjenestene også i fortsettelsen skulle være helt autonome, adskilte tjenester.

Facebook kjøpte opp WhatsApp for et svimlende beløp i 2014. Meldingstjenesten har siden doblet brukerdatabasen til over en milliard kunder.

– Mangler samtykke og brukerne er ikke godt nok informert

WhatsApp er ennå en reklamefri kanal, men europeiske datatilsyn har uttrykt bekymring for koblingen av brukerdata mellom tjenesten og morselskapet.

Personvernmyndigheten i Tyskland beordret Facebook til å stoppe innhøstingen av tyske WhatsApp-data i slutten av september.

Nylig tok også Storbritannia affære.

– Jeg tror ikke at brukerne i tilstrekkelig grad er informert om hva Facebook planlegger å gjøre med informasjonen deres. Jeg tror heller ikke at WhatsApp har gyldig samtykke fra brukerne til å dele disse opplysningene, skriver Elizabeth Denham, leder av det britiske datatilsynet i et innlegg denne uken.

De reviderte vilkårene WhatsApp innførte i august ga brukerne en frist på 30 dager til å velge ikke å dele sine brukerdata med Facebook, men dette knappe tidsvinduet holder ikke, ifølge Denham.

Hun uttrykker glede over at Facebook har gått med på en midlertidig pause i bruk av britiske brukeres data i slik reklameøyemed.

Men dette er bare to land. Alle EUs medlemsland, samt også Datatilsynet i Norge gjør nå felles front og ber Facebook stanse med datakoblingen, inntil de får avklart om prosessen bryter med lovverket eller ikke.

29 land gjør felles front

Det europeiske samarbeidsorganet av datatilsyn, den såkalte Artikkel 29-gruppen sendte nylig en henvendelse til WhatsApp.

– Vi ser det som en fordel at vi gjør dette som en felles satsing fra de europeiske datatilsynene. Disse har i fellesskap bedt om at utvekslingen av data stoppes inntil det er avklart om den ligger innenfor europeisk lovgivning. Det er bedre enn det som har skjedd hittil, at tyskerne har bedt om en stans, og så går engelskmennene ut og sier de må slutte med dette for deres innbyggere. Det blir veldig fragmentert, sier fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet til digi.no.

Han viser til henvendelsen (.pdf) Artikkel 29-gruppen sendte til WhatsApp-toppen Jan Koum for to uker siden.

I brevet ber de selskapet klargjøre hva slags brukerdata som overføres, samt hvilken innvirkning dette får for brukerne. Dette for senere å kunne avgjøre om prosessen er lovlig i henhold til europeiske personvernlover.

Kommentarer (11)

Kommentarer (11)
Til toppen