3,8 mill for New Media Science

Det foreløpige årsregnskapet for New Media Science ble i fjor på 3,8 millioner kroner før skatt.

Det foreløpige årsregnskapet for New Media Science ble i fjor på 3,8 millioner kroner før skatt.

Årsresultatet er noe over budsjett, sier administrerende direktør Erling Maartmann-Moe i New Media Science til Digi:media Årsresultatet på 3,8 millioner kom etter en omsetning på 15,5 millioner kroner, mot 2,2 millioner i oppstartsåret 1995.

Også for inneværende år tror Maartmann-Moe på en vekst. Med en budsjettert omsetning på 22 millioner, regner han med en forsiktig resultatvekst, til vel fire millioner i overskudd.

- Den forsiktige økningen skyldes at vi dette året kommer til å ha store kostnader knyttet til flytting i nye lokaler og egenutvikling, sier han.

Blant de tunge satsingene fra New Media Science fremover, nevner han KIM, et intranettsystem for prosjektstyrte organisasjoner.

- Vi er veldig positivt overrasket over anvendeligheten til dette systemet, og kommer til å investere mye i det fremover, sier Maartmann-Moe. Blant aktørene som er interessert i dette systemet er NRK, som i dag kjører et forprosjekt i en av sine avdelinger.

Andre nettsatsinger fra New Media Science, er spillutvikling gjennom selskapet Eye One. Etter å ha lagt ned store ressurser i produktutvikling for dette selskapet, har pågangen fra større selskaper som ønsker spill på sine nettsteder blitt større.

Ellers står også annonsedistribusjon gjennom selskapet Media Online og reklamedata gjennom MediaScan foran lansering, samtidig som det er en stor prosjektpågang på multimediautvikling for Internett og intranett.

Fra å være tolv ansatte i 1995, økte New Media Science til 35 mennesker i 1996 og i løpet av året kan Maartmann-Moe se for seg en organisasjon på nærmere femti mennnesker. Med en enorm prosjektpågang i bransjen er imidlertid tilgang på kvalifisert arbeidskraft blitt en kritisk susksessfaktor.

- Vi ønsker ikke å drive lønnsspiralen i bransjen i været. Derfor har vi tilbudt folk andre ting, som kan være vel så morsomt som høyere lønn. Aksjer i selskapet har vært et av dem.

Om det vil være mulig å fortsette med det når aksjene blir omsatt på det åpne markedet, er et åpent spørsmål. For med den utviklingen New Media Science har hatt siden starten, kan selskapet fort bli priset så høyt at det gir baksmell i ligningsboken.

Til toppen