30 dagers gratis WAP med SAS

En avtale med Nokia lar SAS Institute tilby kunder med lisens for utviklingsverktøyet AppDev Studio, 30 dagers gratis testing av applikasjoner mot Nokia WAP Server.

En avtale med Nokia lar SAS Institute tilby kunder med lisens for utviklingsverktøyet AppDev Studio, 30 dagers gratis testing av applikasjoner mot Nokia WAP Server.

Det er en kjensgjerning ved moderne informasjonsteknologi, at det som i starten spås en stor framtid overfor forbrukermarkedet, først og fremst slår an innen "business to business". Slik er det for e-handel, og slik synes det også å være med WAP. For næringslivets fartende kvinner og menn er det svært effektivt å kunne nå sentrale bedriftsapplikasjoner på en WAP-telefon.

Dette er bakgrunnen for en avtale SAS Institute og Nokia nylig har inngått om teknologisk integrasjon og samarbeid på markedssiden. Målet er å redusere utviklingstiden for SAS-baserte WAP-applikasjoner.

Følgelig gis SAS-kunder med lisens på utviklingsverktøyet AppDev Studio tretti dagers fri tilkobling til Nokias WAP Server. AppDev Studio versjon 2 omfatter en utviklingspakke mot denne Nokia-tjenesten. Avtalen gjør det altså mulig å teste ut applikasjoner gratis i tretti dager.

SAS og Nokia vil også samarbeide om å utvikle pakkeløsninger for å utvide SASs forretningsapplikasjoner mot WAP-klienter.

Blant de første som tester ut kombinasjonen av SAS og Nokia for en WAP-tjeneste, er Opplysningen 180 i Telenor. Applikasjonen skal la de ansvarlige for bemanningen på de ulike sentrene, løpende følge med i trafikk- og bemanningssituasjonen, også når de selv er på farten.

AppDev Studio er SASs sett med Java-verktøy for utvikling av tynnklientapplikasjoner på PC. Hensikten er å kunne tilby SAS-applikasjoner til nettlesere og alle kommende apparater med trådløs tilknytning til Internett.

Les mer om hva SAS Institute tilbyr:


Rokering i SAS en fordel for Europa
SAS: Statistisk analyse for Mac og Windows
Personvern MÅ ofres for bekvemmelighetens skyld
Finn på noe bedre enn weblogger!
SAS Institute: Bedre analyseverktøy gir mer lønnsom e-handel
Klikkstrømanalyse gir lønnsom e-forretning
Kunnskapspakker for å gjøre e-kunder lojale

Til toppen