30 millioner friske kroner til Scali

Scali har hentet 30 millioner kroner det mener det trenger for å komme i pluss, fra Four Seasons Venture, Kongsberg-gruppen og SND.

Scali har hentet 30 millioner kroner det mener det trenger for å komme i pluss, fra Four Seasons Venture, Kongsberg-gruppen og SND.

Det norske superklyngeselskapet Scali AS har partnerskap med Dell og Fujitsu, og en rekke høyt profilerte kunder, blant dem Daimler Chrysler, BMW, Lockheed Martin, Norsk Hydro, US Navy og PGS, men taper fortsatt penger.

En ny innsprøyting på 30 millioner kroner skal gjøre slutt på denne bedrøvelige tilstanden.

Les også:

Det norske investeringsfondet Four Seasons Venture stiller opp med 20 millioner kroner, mens de nåværende eierne Kongsberg Gruppen og SND spleiser på resten. Pengene skal gå til videre teknologisk utvikling, salg og markedsføring, og til generell organisasjonsutvikling.


Ifølge IDC er markedet for klynger generelt i rask vekst, og ventes å øke fra 613 millioner dollar i 2000 til 2,4 milliarder dollar i 2005. Scali opererer i en nisje i den øvre enden av dette markedet med sine løsninger for beregningsintensive applikasjoner.

Til toppen