30 millioner til IT-forskning

Skal bygge kompetanse på energi og smarte byer.

30 millioner til IT-forskning
Millionbidraget til Universitetet i Stavanger skal blant annet brukes til et nytt laboratorium. Bilde: Espen Torp/UiS

De neste åtte årene skal energi- og bredbåndskonsernet Lyse støtte Universitetet i Stavanger (UiS) med 30 millioner kroner.

– Midlene skal bidra til en langsiktig oppbygging av forskning på datateknologi, melder universitetet.

En programavtale ble signert før helgen.

Den skal legge til rette for å utdanne forskere som kan bidra til å etablere ny teknologisk virksomhet i Stavanger-regionen.

Big data

– Informasjonsteknologi er ett av utviklingsområdene til UiS, og denne avtalen er derfor av stor verdi for oss. Våre fagmiljøer innen big data, smartteknologi og bærekraftig energi vil få et godt løft, sier spesialrådgiver Per Ramvi ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS.

Les også: Måler med stoppeklokke

Smarte byer

Avtalen skal legge til rette for IT-satsing på to hovedområder:

  1. Smarte byer, digitale tjenester og velferdsløsninger
  2. Bærekraftig smart energi

Smarte byer handler om forskning og kompetanseheving for blant annet å utvikle smart infrastruktur for morgendagens byer.

Smart energi går ut på å utvikle bærekraftige løsninger for energibruk og energieffektivitet.

Les også: Stavanger skaper smarte byer i Europa

Nytt laboratorium

Programmet innebærer også bygging av et nytt datalaboratorium.

Dette skal brukes til håndtering av store datamengder og utvikling av relevante sikkerhetsmekanismer og dataanalyse.

Mer konkret skal bidragene fra Lyse brukes på følgende områder:

  • kompetanseoppbygging og rekruttering på relevante områder
  • infrastruktur, datalaboratorium og testfasiliteter
  • delfinansiering og deltakelse i større forskningsprogram i Forskningsrådet og EU.