30 prosjekter kjemper om bredbåndskronene

Mange vil ha sin del av pengesekken til IT-minister Heidi Grande Røys for å bygge ut bredbånd.

I alt 30 prosjekter fordelt på 170 kommuner i Norge, søker nå bredbåndsstøtte hos Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

I forbindelse med revidert statsbudsjett for 2006 er Høykom tildelt 50 millioner kroner i ekstra midler. Formålet med tilleggsbevilgningen er å bidra til å oppfylle målsettingen fra Soria Moria-erklæringen om at alle skal ha tilbud om tilknytning til høyhastighetsnett innen utgangen av 2007.

Men det vil bli en tøff konkurranse. Totalt søkes det om 137 millioner kroner, mens potten fra regjeringen er på 50.

Kommuner og fylkeskommuner var søknadsberettiget. Fra før av har Høykom som styres fra Norges Forskningsråd, fått 69 millioner til utbredelse av bredbåndfremmende prosjekt og tiltak. Det nye med de siste 50, er at de også kan brukes til infrastrukturoppbygging av bredbåndslinjer.

– De nye millionene er distriktsrettet. Og søkerne har gjennom søknadsprosessen vist at de igjen evner å mobilisere lokale krefter, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

Hun tilføyer at de fleste søknader er basert på samarbeid rundt større prosjekter med fylkeskommunen som koordinator. Med en gjennomsnittlig støtteandel på 34 prosent viser prosessen at for hver krone staten bidrar, utløses to kroner lokalt.

Utfallet av kampen om bredbåndsmillionene skal være klar rundt 25. september.

Høykom-programmet er en av de største kildene til frie midler innenfor området innovasjon i offentlig sektor og utvikling av eforvaltning i Norge. Programmet har siden starten i 1999 støttet nær 500 prosjekter med nærmere 500 millioner kroner. Totalt har dette utløst et samlet prosjektomfang på over 1.400 millioner kroner.

Disse har søkt om midler:

 1. Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal. Bredbånd Nord-Gudbransdal.
 2. Sogn og Fjordane fylkeskommune, Breibandløftet Sogn og Fjordane. Breibandutbygging til 37 bygdelag i Sogn og Fjordane
 3. Sør-Aurdal kommune, Bredbåndsutbygging Sør-Aurdal kommune
 4. Gran kommune, Bygging av bredbånd på Hadeland
 5. Hedmark fylkeskommune, Næring og nyskaping, Bredbåndsutbygging i Nord-Østerdal
 6. Voss kommune, Breiband til grender i indre Hordaland
 7. Numedalsutvikling IKS, BLiNK/Bredbånd til alle i Numedal
 8. Åmot kommune, Trådløs bredbåndsutbygging for innbyggerne i ASP-kommunene
 9. Engerdal Stor-Elvdal, Trysil og Åmot, basert på WiMAX-teknologi
 10. Nome kommune, Bredbåndsutbygging i Midt-Telemark
 11. Sør-Trøndelag fylkeskommune, Enhet for regional utvikling. Full bredbåndsdekning i hele Sør-Trøndelag.
 12. Finnmark fylkeskommune. Bredbånd infrastruktur i Finnmark.
 13. Regionrådet for Hallingdal. Bredbandutbygging i Rukkedalen og Nordbygdane.
 14. Kåfjord kommune. Folkenett.
 15. Østfold fylkeskommune, Regionalavdelingen. Med rett til offentlige tjenester - bredbåndtilgang for alle i Indre Østfold.
 16. Storfjord kommune. Breiband i Signaldalen.
 17. Rogaland fylkeskommune, Plan- og utbyggingsavdelingen. Bredbånd i Rogaland
 18. Nordland fylkeskommune. Bredbånd i Nordland.
 19. Torsken kommune. Bredbånd i Torsken.
 20. Aust-Agder fylkeskommune. Digitale Distrikts-Agder - Alle alltid på i Agder.
 21. Vest-telemark rådet. Breiband til bygder og nøkkelbedrifter i kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje i Telemark.
 22. Froland kommune. Brebånd til alle i Froland kommune.
 23. Utsira kommune. Bredbåndsprosjektet på Utsira.
 24. Nordre Land kommune. Bredbåndsutbygging i Etnedal, Søndre Land og Nordre Land kommuner.
 25. Finnmark fylkeskommune. Bredbåndsinfrastruktur til kommuner i Finnmark.
 26. Kvænangen kommune. Bredbåndsutbygging i Kvænangen.
 27. Drangedal kommune. Etablering av trådlaust 5,4 Ghz breibandnett og lokalt 2,4 Ghz WLAN-nett på Gautefallheia i Drangedal og Nissedal kommunar.
 28. Berg kommune. Bredbånd til fiskerisamfunnet Senjahopen.
 29. Stjørdal kommune. Forraporten- Et samarbeidsprosjekt for utbygging av fullverdig bredbånd i Forradal .
 30. Tinn kommune. Utbygging av bredbåndsnett i Tinn kommune.
 31. Møre og Romsdal fylke, Regional- og næringsavdelinga. Bredbånd Nordvest - En regionalt koordinert utbyggingsengasjement for Møre og Romsdal.
Til toppen