300-millionersavtale til Telia

Det svenske Vägverket outsourcer all sin telefonivirksomhet til Telia. Den statseide teleoperatøren håver inn 300 millioner kroner på den femårige avtalen.

Det svenske Vägverket outsourcer all sin telefonivirksomhet til Telia. Den statseide teleoperatøren håver inn 300 millioner kroner på den femårige avtalen.

Avtalen omfatter Vägverkets totale telefonibehov de kommende fem årene og etaten regner med å spare 17 prosent av sine samlede kostnader forbundet med telefoni.

Dette er den tredje store outsourcingsavtalen Telia inngår i år og er ytterligere en bekreftelse på trenden der stadig flere store selskaper og myndigheter velger å kjøpe funksjoner og tjenester direkte fra nettoperatøren istedet for å investere i eget teknisk utstyr.

Telia eier og har ansvaret for drift og vedlikehold av Vägverkets telefonisystem. Vägverket bestiller og betaler bare for de tjenester og funksjoner som blir benyttet. Tanken er at det dermed skal bli lettere å overvåke og følge opp telefonkostnadene innen organisasjonen.

Til toppen