34-åring dømt for fildeling

En 34 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt for organisert piratvirksomhet på internett.

En 34 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt for organisert piratvirksomhet på internett.

34-åringen ble dømt til betinget fengsel i 90 dager, og en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager, for brudd på åndsverklovens paragraf 54.

Mannen er dømt for å ha medvirket til at programvare, filmer og dataspill ble gjort tilgjengelig for en lukket gruppe på 289 personer på nettet, opplyser Nye Kripos i en pressemelding.

Dommen falt i Oslo tingrett 13. september, men ble gjort kjent først onsdag ettermiddag denne uken. Saken ble avgjort ved tilståelsesdom, etter at 34-åringen innrømmet forholdet i retten. Dommen er ikke rettskraftig.

Det var i løpet av en to uker lang periode i mars 2004 at mannen medvirket til at deltakere av gruppen «VeritasBB» (tidligere «Liquid FXP») gjorde filmer, programvare og dataspill tilgjengelig for gruppens 289 registrerte medlemmer via nettet.

Oslo tingrett fant det videre bevist at mannen under sitt eget domene sørget for nettplass hos en nettvert i Oslo.

Nye Kripos startet etterforskning i saken etter henvendelse fra tyske politimyndigheter, som på sin side etterforsker flere av gruppens medlemmer i Tyskland for blant annet datainnbrudd.

Til toppen