350.000 kr Sysdeco børsbot

Sysdeco Group ASA er ilagt børsens strengeste straff på 350.000 kroner for å ha gitt uriktig informasjon til markedet i sin fremleggelse av foreløpig resultat for 1995.

Sysdeco Group ASA er ilagt børsens strengeste straff på 350.000 kroner for å ha gitt uriktig informasjon til markedet i sin fremleggelse av foreløpig resultat for 1995.

Sysdecos tabbe ved fremleggelsen av foreløpig resultat for 1995 har fått børsen til å reagere med å illegge selskapet børsens strengeste straff. Boten, er ilagt på grunn av generell grov feilinformasjon om selskapets årsresultat ifølge børslovens paragraf 6 - 3 og 4 - 7 første ledd, børsforskriftens paragraf 25 -5 og 5 - 2. I praksis dreier overtredelsen seg om selskapets sprikende informasjon omkring goodwill av-/nedskrivninger, og avvikende omsetningstall som fikk dramatiske konsekvenser for markedets verdifastsettelse. Hele 207,3 millioner skilte foreløpig resultat som ble offentliggjort i februar fra det endelige resultatet som kom først i april.

- Det er første gang i min periode som børsstyrets leder at vi har valgt å reagere så kraftig, sier høyesterettsadvokat Ole Lund til digi:data. Han legger til at det var sterk enighet om bøteleggelsen som tilsvarer ti ganger børsens årlige avgift på 35.000 kroner .

- Vedtaket var enstemmig, sier Lund, men legger til at det er fullt mulig å klage avgjørelsen.

- Det er en rekke selskaper som har valgt å klage avgjørelser fattet av børsstyret. Det blir derfor spennende å se Sysdecos reaksjon, avslutter Lund, som likevel ikke vil spå sakens utvikling.

Sysdeco har mulighet til å påklage avgjørelsen innen 2 uker, i henhold til børsforskriftens kap. 26. Administrerende direktør i Sysdeco Group ASA Tor Alfheim tror likevel ikke avgjørelsen vil bli påklaget.

- Vi ble informert om dette på forhånd, og jeg tror ikke vi vil anke avgjørelsen, sier Alfheim til digi:data som innser at den foreløpige resultatfremleggelsen var en tabbe.

- Ser man på driftsresultatet isolert sett, bommet vi ikke med mer enn omtrent 20 millioner. Det var først da den kraftige goodwillnedskrivningen kom, at det store avvikene kom frem. Jeg skjønner likevel at markedet reagerte, sier Alfheim og legger til at Sysdeco sannsynligvis ikke har mye å stille opp med i en eventuell klagesak.

- Vi kan ikke begynne å krangle mot fakta som ligger på bordet, avslutter Alfheim.

Til toppen