36,6 millioner i pluss for ARK

ARK leverte idag et foreløpig årsresultat på 36,6 millioner kroner. Omsetningen økte med 44 prosent til 783 millioner.

ARK leverte idag et foreløpig årsresultat på 36,6 millioner kroner. Omsetningen økte med 44 prosent til 783 millioner.

Skrivervik, som står for storparten av inntjeningen i ARK-konsernet, hadde en fortsatt positiv utvikling i fjerde kvartal med et netto resultat på 18,7 millioner kroner.

Også i Netcenter var det en positiv utvikling og bidro med et netto resultat på 4,7 millioner for fjerde kvartal. Det understrekes likevel at mangel på kvalifisert personell vil begrense vekstmulighetene for virksomheten.

Lantec, Multix og NetCompagniet leverte alle marginale positive resultater for fjerde kvartal.

Foreløpig resultat ARK-konsernet

1996 1995
Driftsinntekter 782,8 544,4
Driftsresultat 51,5 32,0
Res. før skatt 52,7 34,9
Netto resultat   36,6   25,7
Sum omløpsmidler 379,5 252,4
Sum eiendeler     441,7 285,4
Korts. gjeld 214,4 155,4
Egenkapital   211,2 113,2
Til toppen