384.000 norske online-hjem i 2000

Antall norske online-hjem, det vil si husstander som er knyttet til Internett hjemmefra, vil firedobles de neste fire årene. Mens det i dag finnes vel 95.000 norske onlinehjem, vil antallet øke til 384.000 hjem fram til år 2000.

Antall norske online-hjem, det vil si husstander som er knyttet til Internett hjemmefra, vil firedobles de neste fire årene. Mens det i dag finnes vel 95.000 norske onlinehjem, vil antallet øke til 384.000 hjem fram til år 2000.

Det er Jupiter Communications som kommer med disse tallene i sin siste rapport "World Online Markets". Det kjente amerikanske byrået forteller samtidig at dagens 23,4 millioner online-hjem ventes å øke til over 66,6 millioner innen årtusenskiftet.

Årsakene til denne utvilkingen ligger i flere hjemmedatamaskiner, dereguleringen av telemarkedet, stadig mer og bedre innhold på nettet og utbredelse av ISDN.

Mens det er USA som hittil har hatt det meste av veksten på Internett vil spesielt i Europa og Asia gjøre seg gjeldene de nærmeste årene. Dermed blir Internettet et mye mer globalt informasjonsnettverk enn i dag.

- Markedet for onlinetjenester vil få en voldsom vekst de neste fem årene, sier administrerende direktør Kurt Abrahamson i en pressemelding fra det New York-baserte Jupiter Communications.

Samtidig skriver Norsk Gallupp i sin internett-statistikk at Internett har 840.000 norske brukere, som forventes å øke til 1,3 millioner i løpet av et år. I underkanten av halvparten bruker Internett hjemmefra. Gallups undersøkelse er basert på 6148 intervjuer i uke 33-41.

Antallet aktive internettbrukere er likevel tidoblet i løpet av det siste året. Internett er fremdeles dominert av menn. Vel syv av ti som har benyttet seg av Internett den siste måneden er menn. Det er 20-åringene som er de mest aktive.

Land 1996 2000
Norge 95.000 384.000
Sverige 161.000 802.000
Danmark 77.000 390.000
Finland 142.000 440.000
Tyskland 2.000.000 6.900.000
Storbritannia 682.000 4.300.000
Frankrike 170.000 1.200.000
Nederland 172.000 1.100.000

Kilde: Jupiter Communications

Til toppen