3Com skiller ut Palm

3Com skiller ut en av sine raskest voksende virksomheter, Palm Computing, i et eget, børsnotert selskap. Palm sto i siste kvartal for omlag ti prosent av 3Coms samlede omsetning.

3Com skiller ut en av sine raskest voksende virksomheter, Palm Computing, i et eget, børsnotert selskap. Palm sto i siste kvartal for omlag ti prosent av 3Coms samlede omsetning.

Markedet har i lengre tid lagt press på 3Com for å skille ut uviklingen av håndholdte PC-er i et eget selskap. Med et salg i 1999 på 570 millioner dollar (3Com legger fram tallene for første kvartal i fiskalåret 2000 tirsdag 21. september) er det en betydelig del av 3Coms virksomhet som nå skal stå på egne bein.

Styreformann og øverste operative sjef i 3Com, Eric Benhamou, presenterte planene om selskapsutskillelsen mandag. Målet er børsnotering tidlig til neste år. 3Com blir fortsatt en betydelig eier i Palm Computing og aktivitetene i de to selskapene vil fortsette som før, men den nye bedriftsstrukturen skal gjøre det enklere for selskapene å fokusere på sine kjerneområder, henholdsvis nettverksløsninger og håndholdte løsninger.

- Delingen av 3Com og Palm vil gi de to selskapene større fleksibilitet og handlekraft, og vi forventer en klar verdiøkning for både aksjonærer, kunder og medarbeidere, sier Benhamou i en pressemelding.

Til tross for økende press fra Windows CE-baserte konkurrenter, kommende WAP-løsninger og andre trådløse små-PCer, holder Palm Computing stand som verdens største utvikler av slike enheter. Palms omsetning mer enn fordobles hvert år og selskapet har allerede solgt over fire millioner lomme-PC-er av blant annet Palm III, Palm V og Palm VII.

Palm Computings totale markedsandel på verdensbasis er i dag på 68 prosent innen lomme-PC-segmentet (IDC, juli '99).

Til toppen