3D-flatskjerm krever ikke spesialbriller

Sharps britiske laboratorium har utviklet en LCD-skjerm som viser både 2D og 3D uten at brukeren trenger spesialbriller.

Sharps britiske laboratorium har utviklet en LCD-skjerm som viser både 2D og 3D uten at brukeren trenger spesialbriller.

Det har tatt ti år for Sharp Laboratories of Europe Limited å utvikle skjermen. Når de hadde funnet ut hvordan de skulle gjengi 3D uten å kreve at brukeren tar på seg spesialbriller, måtte forskerne løse problemet med at skjermen også må kunne gjengi vanlige 2D-bilder. Det tredje store problemet var å holde produksjonskostnadene nede slik at utsalgsprisen de første årene skjermen settes i produksjon, kan begrenses til 50 prosent mer enn en tilsvarende standard LCD-skjerm for 2D.

Modellen de har utviklet, bytter mellom 2D og 3D med en knapp. 3D-visning er begrenset i avstand og vinkel i forhold til skjermen.

De første skjermene vil rette seg mot spillmaskiner. Etter hvert tror Sharp de vil komme i vanlige PC-er og tv-er.

Volumproduksjonen vil starte i løpet av noen måneder. De første produktene med den kombinerte 2D/3D LCD-skjermen vil komme innen våren, sier Sharp ifølge Reuters.

Til toppen