3G: Regjeringen vil fremme tilleggsmelding

Som ventet må behandlingen av mobilmeldingen utsettes til neste år. Samferdselsminister Torild Skogsholm varsler nå en tilleggsmelding til Stortinget.

Som ventet må behandlingen av mobilmeldingen utsettes til neste år. Samferdselsminister Torild Skogsholm varsler nå en tilleggsmelding til Stortinget.

"På bakgrunn av den raske utviklingen i mobilmarkedet vil regjeringen gi Stortinget ny og supplerende informasjon om utviklingen på mobilområdet. Informasjonen vil bli gitt i en tilleggsmelding til den stortingsmeldingen som regjeringen la fram i mai i år og som gav en beskrivelse av situasjonen i det norske mobilmarkedet", skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding i dag.

Torild Skogsholm sendte i dag et brev til Stortingets samferdselskomité der hun gjør det klart at Regjeringen tar sikte på at tilleggsmeldingen kan legges fram for Stortinget i begynnelsen av neste år.


Stortingsmeldingen fra mai i år tok blant annet for seg utbyggingen av tredje generasjons mobiltelefoni, UMTS. Siden mai er det kommet fram flere nye opplysninger, blant annet om UMTS-lisenshavernes utbyggingshastighet (senest representert med ivrige brevskrivere i NetCom). Dette gjør at Samferdselsdepartementet finner det riktig å gi Stortinget en orientering om dette og andre forhold som kan være av betydning for Stortingets arbeid med saken, går det fram av brevet fra samferdselsministeren.

Les også:

Til toppen