3G: Regjeringen vil fremme tilleggsmelding

Som ventet må behandlingen av mobilmeldingen utsettes til neste år. Samferdselsminister Torild Skogsholm varsler nå en tilleggsmelding til Stortinget.

"På bakgrunn av den raske utviklingen i mobilmarkedet vil regjeringen gi Stortinget ny og supplerende informasjon om utviklingen på mobilområdet. Informasjonen vil bli gitt i en tilleggsmelding til den stortingsmeldingen som regjeringen la fram i mai i år og som gav en beskrivelse av situasjonen i det norske mobilmarkedet", skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding i dag.

Torild Skogsholm sendte i dag et brev til Stortingets samferdselskomité der hun gjør det klart at Regjeringen tar sikte på at tilleggsmeldingen kan legges fram for Stortinget i begynnelsen av neste år.


Stortingsmeldingen fra mai i år tok blant annet for seg utbyggingen av tredje generasjons mobiltelefoni, UMTS. Siden mai er det kommet fram flere nye opplysninger, blant annet om UMTS-lisenshavernes utbyggingshastighet (senest representert med ivrige brevskrivere i NetCom). Dette gjør at Samferdselsdepartementet finner det riktig å gi Stortinget en orientering om dette og andre forhold som kan være av betydning for Stortingets arbeid med saken, går det fram av brevet fra samferdselsministeren.

Les også:

Til toppen