3G-utbygging kan medføre helsefare

En nederlandsk undersøkelse antyder at basestasjoner for 3G mobil kan medføre helsefare.

En nederlandsk undersøkelse antyder at basestasjoner for 3G mobil kan medføre helsefare.

En undersøkelse gjennomført av det nederlandske instituttet for anvendt forskning, TNO, på oppdrag fra tre departementer (helse, telekom og økonomi), konkluderer med at signaler fra basestasjoner fra 3G mobil (for eksempel UMTS) kan medføre helsefare, i motsetning til basestasjoner for GSM og GPRS.

Undersøkelsen er første gang det forskes i mulig helsefare fra basestasjoner fra 3G mobil. Vanligvis har man undersøkt virkninger av stråling fra mobiltelefoner i bruk. Denne undersøkelsen tar for seg virkningen av strålingen fra basestasjoner, uavhengig av om man bruker telefonen eller ikke.

Utbygging av UMTS innebærer å dekke store områder med stråling fra basestasjoner. Undersøkelsen tyder på at denne utbyggingen kan få negative følger for helsen til alle som befinner seg i disse områdene.

Undersøkelsen ble gjennomført ved å utsette prøvegrupper for stråling tilsvarende henholdsvis 3G mobil og GSM. Verken forsøksgruppene eller personene som gjennomførte undersøkelsen visste når strålingsnivåene tilsvarte 3G, GSM eller ingenting. Forsøkspersonene ble bedt om å beskrive sine følelser og sin allmenne tilstand, samtidig som de måtte gjennomføre tester for reaksjonsevne og hukommelse.

Gjennomgangen av resultatene viser at 3G-signalene, i motsetning til GSM, utløste kribling, hodepine og kvalme. De viste også at både 3G og GSM utløste bedre hukommelse og raskere reaksjonsevne.

TNO presiserer at det er nødvendig å følge opp undersøkelsen, både for å verifisere resultatene, og for å se nærmere på langsiktige virkninger av strålingen.

Rapporten er overrakt GSM Association som sier de vil studere den nærmere før de uttaler seg.

Rapporten vil også diskuteres med myndighetene i EU.

Til toppen