40 år siden IBMs første stormaskin

IBMs første stormaskin innledet en revolusjon innen databehandling og moderne forretningsdrift.

IBMs første stormaskin innledet en revolusjon innen databehandling og moderne forretningsdrift.

( Artikkelen består av redigert materiale fra IBM.)

7. april 1964 introduserte IBM sin første stormaskin, System/360. Utviklingen av S/360 var det til da største privatfinansierte kommersielle prosjekt noensinne. IBM investerte 750 millioner dollar på utvikling alene, og ytterligere 4,5 milliarder dollar på å produsere stormaskinen med utstyr. Det ble ansatt mer enn 60.000 for å fullføre oppgaven, fordelt på fem lokaliteter.

System/360-teknologien ble bygd på et effektivt konsept: Et enkelt system av kompatible datamaskiner, med ubegrenset virtuelt minne, som kunne hente frem og formidle nøyaktige data raskt og effektivt. 40 år senere er mye av dette fremdeles grunnprinsipper innen databehandling.

Elektroniske kretskort – et produkt fra IBMs Solid Logic Technology – utgjorde hovedkomponentene i systemet. S/360 var det første kommersielt utviklede datasystem med en design basert på elektroniske kretskort.

Et minnehierarki i System/360 gjorde informasjonen i hovedlageret tilgjengelig til variabel hastighet. Små lokale minner kunne kjøre på 200 milliarddels sekund. Kontrollminner kunne kjøres på så lite som 250 milliarddels sekund. Hovedminnet – som kunne inneholde opptil 524.000 tegn – kjørte på 2,5 milliondels sekund ned til én milliondels sekund.

Det tradisjonelle skillet mellom datamaskiner for kommersielt bruk og datamaskiner for forskning ble borte med System/360. Brukere kunne utføre både forretningsapplikasjoner og forskningsapplikasjoner på en og samme maskin. Dette mangfoldet ble ytterligere forsterket med alt tilleggsutstyret som kunne installeres på systemet.

Kommunikasjonen i S/360 var enestående. Det var mulig å svare på forespørsler og meldinger fra fjerntliggende maskiner til enhver tid. Hundrevis av terminaler kunne kommunisere samtidig med systemet, mens datamaskinen fortsatte databehandlingen i bakgrunnen.

IBM mener S/360 banet veien for PC-boomen på 1980-tallet, for Internett, og for økonomisk vekst ved å kombinere forretningsdrift og teknologi. Noen av de teknologiene som først ble tatt i bruk på System/360 var transaksjonsbehandling, integrerte kretser og database.

Bildet viser et miljø med S/360 modell 44.

Med S/360 kom CICS (Customer Information Control System), forløperen til alle transaksjonssystemer for oppfinnelser som nettbank, netthandel og e-handel. CICS-transaksjonssystemet blir fremdeles brukt på nesten alle stormaskiner.

S/360 inneholdt også databasen IMS (Information Management System), som var bygd for NASA som en del av Apollo 11-prosjektet som sendte den første mannen til månen. IMS banet vei for utviklingen av IBMs nåværende database, DB2.

S/360 hadde emuleringsegenskaper som IBM betegner som forløperen til dagens åpne strukturer. Emulering gjorde det mulig for eldre programvare å kjøre på S/360. Gjenbruksmuligheten ble avgjørende både for leverandører og kunder. De første S/360-kundene delte faktisk programvare, noe som ledet opp til utformingen av SHARE, en brukergruppe tuftet på mange av de prinsippene som ligger til grunn for åpen kildekodefellesskapet i dag.

Det første reservasjonssystem for flyplasser, SABRE, var et samarbeidsprosjekt mellom IBM og American Airlines, og bygget på S/360. SABRE gjorde det mulig å reservere seter på fly via telenettet i sanntid. Systemet kombinerte høyhastighetsmaskiner og datakommunikasjon for å håndtere plassreservasjoner fra terminaler i mer enn 50 byer.

Romfartsprosjekter som Vanguard, Mercury, Gemini og Apollo og kappløpet til månen kan også delvis føres tilbake til S/360. IBM utviklet flerprogrammering og fleroppgavekjøring som skulle vise seg å være et viktig bidrag til operativsystemene for System/360. IMS (Information Management System) ble laget for NASA som en del av Apollo-prosjektet som sendte den første mannen til månen.

Salget av S/360 ble dobbelt så stort som antatt. I 1966 ble det produsert mer enn 143 millioner moduler til stormaskinen, der utgangspunktet var 62 millioner.

I 1966 ble det installert 8.000 eksemplarer av S/360. IBM produserte etter hvert ni forskjellige versjoner av S/360. Forfatteren James Collins rangerer S/360 som et av de tre helt store forretningsbidrag gjennom tidene, på linje med Fords T-modell og jetflyet Boeing 707.

De første kundene:

 • Global Exploration, Texas
 • Bank of America
 • Time Life
 • Allstate
 • NASA Institute of Space Study

De første kundene i Norge

 • A/S EDB (Sparebankenes datasentral, i 1966)
 • NKL (Norges Kooperative Landsforening)
 • Forsvaret
 • IDA (sammenslutning av Forretningsbankene)

System/360 fakta

IBMs totale investering

 • 5 milliarder dollar, tilsvarende 30 milliarder dollar etter dagens kurs
 • 750 millioner dollar på utvikling
 • 4,5 milliarder dollar på fabrikker og utstyr
 • 60.000 nyansatte, fordelt på fem nye lokaliteter
 • Systemhastighet
 • Det opprinnelige systemet kunne behandle fra 33.000 til 750.000 transaksjoner per sekund

Minne

 • Hovedminnet hadde en kapasitet fra 8.000 til 8.000.000 tegn

Pris

 • Leie av System/360 kostet mellom 2.700 dollar og 115.000 dollar per måned

Økning i antall ansatte i IBM

 • Antall ansatte økte fra 150.000 i 1964 til 269.000 i 1970

Økt årsomsetning i IBM

 • Årsomsetningen steg fra 3,2 milliarder dollar i 1964 til 4,2 milliarder dollar i 1966 og 7,5 milliarder dollar i 1970

Lanseringen i 1964

 • Pressekonferanser i 165 byer i 14 land med 100.000 tilhørere fra kunder og media
 • Et chartret tog tok 200 reportere fra byen New York til Poughkeepsie lenger nord i delstaten New York, stedet der System/360 ble produsert
Til toppen