40 må gå i Ericsson Norge

Ericsson etablerer en ny felles nordisk markeds- og salgsorganisasjon. Etableringen er en del av konsernets effektiviseringsprogram, og vil i år berøre omtrent 40 av selskapets 1.000 ansatte i Norge. Tor Ø. Frydenberg fortsetter i lederstillingen.

Ericsson vil helst unngå oppsigelser, og har allerede funnet alternative løsninger for noen av de dette gjelder.

- Etableringen av en nordisk markedsorganisasjon er en naturlig tilpasning til at de fleste nordiske teleoperatørene, som er Ericssons største kunder, nå ser på hele Norden som sitt hjemmemarked. Samtidig er dette et nødvendig tiltak for å redusere kostnader, sier administrerende direktør i Ericsson Norge, Tor Ø. Frydenberg.

Den nye markedsorganisasjonen vil fortsatt ha enheter i alle de fire landene, og kundene vil fortsatt betjenes lokalt. Den nordiske markedsenheten skal ledes av Steinar Tveit som nå er administrerende direktør for Ericssons svenske markedsselskap og tidligere har ledet Ericsson i Norge.

Ericsson i Norge har i tett dialog med de ansattes representanter utformet en rekke tiltak for å unngå oppsigelser. For en del er det allerede funnet løsninger, og det arbeides fortsatt aktivt med å finne nye oppgaver innenfor konsernet. Blant annet vil berørte med relevant bakgrunn ha fortrinnsrett til et antall nye stillinger som nå opprettes ved utviklingsvirksomheten i Asker. Det tilbys også støtte- og veiledningstjenester for å hjelpe den enkelte til å finne nye oppgaver utenfor konsernet, samt garantiinntekt i en nærmere angitt periode, skriver Ericsson i en pressemelding.

Dette er første gang Ericsson AS varsler mulige oppsigelser i forbindelse med konsernets effektiviseringsprogram. Tidligere i sommer ble det klart at Ericssons omfattende utviklingsvirksomhet i Asker og Grimstad skal videreføres på omtrent samme nivå som tidligere, og at de norske avdelingene fortsatt skal ha hånd om utviklingen av sentrale deler av Ericssons løsninger for GSM, GPRS og UMTS.

Til toppen