400 kroner for 25.000 lesere

Snart åpner en ny nettjeneste der alle kan bidra med sine artikler. Er det mange nok som leser DIN artikkel, vil du kanskje få noen hundrelapper ekstra. Men rik blir du neppe.

Snart åpner en ny nettjeneste der alle kan bidra med sine artikler. Er det mange nok som leser DIN artikkel, vil du kanskje få noen hundrelapper ekstra. Men rik blir du neppe.

Hvis du skriver en artikkel på nettstedet Artikler.net må 25.000 lesere klikke seg inn på denne artikkelen hvis du skal få penger for den. Da får du 400 kroner. Dette er minstebeløpet som utbetales kvartalsvis. *

Det er daglig leder Richard Funke som har regnet ut dette, og da har han tatt utgangspunkt i en annonsepris på fire øre per visning. Annonseinntektene deles mellom nettstedet og artikkelforfatteren, og det er nettstedet selv som i første omgang har ansvar for annonsesalget.

Det skal med andre ord svært mye til før du blir rik av dette. Men så er det heller ikke pengene som er drivkraften.

Det lille Drammens-firmaet Interkodex AS står bak Artikler.net, som er et internettbasert artikkelsystem hvor man både bidra med egne artikler og lese andres.

- Det fantastiske med vår internettjeneste er at alle kan bidra, sier Richard Funke.

På artikler.net kan man registrere seg og skrive artikler som, ifølge Funke, blir publisert i et ordentlig system. Artiklene blir i første omgang delt inn i to hovedkategorier; livsstilsartikler og akademiske artikler.

Funke forteller at alle artiklene skal kvalitetssikres og godkjennes av egne emneredaktører. - På grunn av den automatiserte publiseringsmotoren er emneredaktørjobben lite tidkrevende, hevder han.

Det vil imidlertid ikke bli lest korrektur på artiklene. De som ikke holder mål blir returnert slik at artikkelforfatteren selv må rette opp eventuelle feil.

Funke sier han fikk idéen om en egen seksjon for akademiske artikler etter at flere studenter hadde påpekt denne mangelen ved Internett for ham.

- Jeg kjenner mange studenter som har klaget over at det ikke finnes noe skikkelig nettsted hvor de kan publisere sine semesteroppgaver og andre artikler de skriver på universitetet. Vel, her er muligheten og de kan til og med tjene penger på arbeidet sitt, sier Funke.

----------------------------
* P.S.
Richard Funke har i etterkant kommet med denne presiseringen av artikkelen:25.000 annonsevisninger gir 400 kroner

D.S.

Til toppen