418 nye millioner til Ericsson

Ericsson gikk inn i påskeuka med å sikre seg to nye utbyggingskontrakter i Nederland og Kroatia. De to kontraktene er verdt henholdsvis 250 og 168 millioner svenske kroner.

Ericsson gikk inn i påskeuka med å sikre seg to nye utbyggingskontrakter i Nederland og Kroatia. De to kontraktene er verdt henholdsvis 250 og 168 millioner svenske kroner.

Ericsson skal bygge et kommunikasjonsnett for den nederlandske operatøren Telfort BV, der første fase skal være avsluttet allerede innen 1. juli i år - datoen for liberaliseringen av det hollandske telemkommarkedet.

I første fase skal Ericsson mellom annet levere AXE-svitsjer, intelligente nettløsninger og nettverkstyringssystem. Videre får Ericsson prosjektlederansvaret for hele nettutbyggingen og dermed ansvaret for at alt virker som det skal ved ferdigstillelsen til sommeren.

Kroatia-kontrakten på 168 millioner kroner består av en NMT-leveranse til de kroatiske post- og telekommunikasjonsmyndigheter. Avtalen inkluderer leveranse og installasjon av svitsje- og radioutstyr iløpet av 1997.

Til toppen