430.000 norske brukere klare for Notes/Domino 6

Notes/Domino økte omsetningen med 21 prosent i Norge i første halvår. De kommende ukene legges grunnlaget for at 430.000 brukere skal over på versjon 6.

Notes/Domino økte omsetningen med 21 prosent i Norge i første halvår. De kommende ukene legges grunnlaget for at 430.000 brukere skal over på versjon 6.

Lotus regenererte sitt eget selskap i slutten av 1980-tallet gjennom å skape et nytt marked, for såkalt gruppevare. Da det ble kjøpt av IBM i 1995, fryktet mange at Notes ville drukne i gigantens svært varierte utvalg av programvare. En tilsvarende frykt ble uttrykt i fjor da Lotus ble nedlagt som selskap, og omgjort til ett av fire varemerker for IBM programvare, på linje med Tivoli, DB2 og WebSphere.

- Det gikk ikke slik, mimrer mangeårig Lotus-sjef i Norge, i dag ansvarlig for hele IBMs norske programvareavdeling, Bjørn Nordby. - I 1995 hadde Notes fem millioner brukere verden over. I dag er tallet økt til 84 millioner. Integreringen i IBM har vært svært positiv for Lotus.

Lisensoversikten for Norge tyder på at det er 430.000 brukere her i landet. Nordby, som i likhet med andre ledere i IBM-systemet er pålagt tilbakeholdenhet i forhold til tall, slår til med en overraskende opplysning.

- Lotus-omsetningen i første halvår i år lå 21 prosent over den i første halvår i fjor. I forhold til bransjens øvrige utvikling, er dette helt atypisk.

Markedsandelen - definert i forhold til andre løsninger for samarbeid mennesker i mellom over digitale nettverk - i Norge anslås til rundt 50 prosent. Globalt sier IDC at Lotus har 49 prosent, mot 39,4 prosent for Microsoft Exchange og 6,2 prosent for Novell.

Notes/Domino markedsføres som klient/server-applikasjon innen meldingsformidling og samarbeid, supplert med utvidelser for e-læring, e-møter og kunnskapsforvaltning. I Norge har løsningene for e-læring slått spesielt godt an.

Versjon 6 - forkortelsen R6 er forkastet til fordel for N/D6, ettersom SAP har registrert R6 som eget varemerke - har vært tilgjengelig i flere måneder i beta-utgave. I høst skal denne første store oppgraderingen på tre år lanseres med brask og bram.

- Interessen har vært så stor at vi må holde to store arrangementer i Oslo, sier Lotus-sjef i Norge Arne Nielsen. - Det blir lansering 26. september, med reprise dagen etter. Sammen med Scribona arrangerer vi så en roadshow i flere byer over hele landet.

De viktigste bedringene i N/D6 i forhold til versjon 5, sikter mot å tilfredsstille dagens typiske krav til IT-investeringer. Kundene har vondt flere steder, og det gjelder å fjerne vondtene, redusere kostnadene, og utnytte det man allerede har mer effektivt.

- Et enklere brukergrensesnitt gjør N/D6 lettere tilgjengelig for både bruker, driftspersonell og utviklere, sier Nielsen. - Bedre kombinasjon av asynkron (for eksempel e-post) og synkron kommunikasjon, med mange muligheter for straks å oppdage hvem som er hvor, dele applikasjoner, lokalisere kunnskap og så videre, gjør at medarbeidere på mange nivåer kan arbeide mer effektivt.

I de tre årene som er gått siden den forrige store oppgraderingen til versjon 5, er det bare et fåtall store kunder igjen med versjon 4. Oppgraderingen er likevel laget med tanke på at man kan gå direkte fra 4 til 6.

- Veksten vår framover vil vesentlig komme ved at eksisterende kunder oppgraderer, innrømmer Nordby. - Samtidig sikter vi på å erobre nye kunder blant små og mellomstore bedrifter.

Hans hovedpoeng mot nåværende kunder er at det vil lønne seg å oppgradere. Han skolerer sine selgere slik at de kan påvise hvordan den forholdsvise beskjedne investeringen i ny klient vil føre til håndfast innsparing og effektivisering.

Markedsføringen overfor nye prospekter vil rette seg direkte mot Microsoft Exchange, ved å poengtere hvor mye man kan tjene på å utvide samarbeidsplattformen til også å omfatte synkrone tjenester, gjerne supplert gjennom egne applikasjoner.

- For brukerne innebærer ikke dette å måtte bytte ut den kjente Outlook-klienten. Svært mye av Notes/Domino-funksjonaliteten kan leveres gjennom nettleseren, mens Outlook beholdes som e-postklient, understreker Nordby. - Applikasjonene for nettleser kan også aksesseres fra mobilt utstyr som PDA-er.

Lotus hevder å være alene om å tilby mobile brukere synkronisering av informasjon til både PC og PDA gjennom nettleseren. Det innebærer at sentral informasjon kan aksesseres på et lokalt lager uten annen lokal klient enn en nettleser.

- En av våre prøvekunder på versjon 6 har utnyttet dette til blant annet å gjøre montørhåndboken tilgjengelig på guttas PDA-er. Når de er oppe i masta, kan de trekke fram hånd-PC-en og lese oppdaterte anvisninger, uten å være avhengige av nettkontakt.

Et annet viktig moment er at den samme N/D6-installasjonen kan brukes til å sentralisere utsending av tekstmeldinger til mobile brukeres mobiltelefoner. N/D6 profileres som bredt orientert plattform for en stor del av den kommunikasjonen som bedriften skal ha med sine medarbeidere og sine partnere.

Til toppen