44 mister jobben i ErgoSolutions

For å snu minus til pluss reorganiserer ErgoSolutions sin virksomhet og kutter 44 stillinger.

For å snu minus til pluss reorganiserer ErgoSolutions sin virksomhet og kutter 44 stillinger.

- Markedet for utviklingstjenester innen programvare har endret seg og vi må kutte stillinger for å oppnå lønnsomhet, sier ErgoSolutions nye administrerende direktør Ragnvald Ajer.

Han erstatter Gunnar Sæther, som går over til forretningsutvikling og vil være en del av konsernledelsen.

Kuttene vil ramme salg, stab og stillinger relatert til utviklingskompetanse på testing av prosjekter. Endringene skjer i dialog med fagforeningene.

ErgoSolutions eies av Posten og besitter et av landets største miljøer innen utvikling og forvaltning av virksomhetskritiske IT-systemer. Rundt 60 prosent av inntektene kommer fra Posten. Nedbemanningen innebærer at selskapet reduserer staben fra 302 til 258 ansatte.

ErgoSolutions skal i løpet av april ha på plass en ny strategiplan. Selskapet vil se på hvilke samarbeidspartnere som skal satses på framover og spisse fokus mot færre, men til gjengjeld sterkere samarbeid.

- Vi ser at markedet går mot leveranser av kundetilpassede standardløsninger fremfor skreddersøm og generell programvareutvikling, sier Ragnvald Ajer til digi.no.

ErgoSolutions vil spisse fokus mot integrasjons- og

forvaltningskompetanse kombinert med industristandard løsninger. Selskapet har i tillegg styrket sin kompetanse innen områder som portaler, virksomhetsstyring og logistikkløsninger.

Posten vil være en viktig kunde for ErgoSolutions framover, men 47 kontrakter skal settes ut på offentlig anbud og er åpen for fri for konkurranse. Det er derfor ingen selvfølge at ErgoSolutions vinner de nye konkurranseutsatte anbudene.

- Vi må hevde oss i konkurransen og bevise at vi kan levere de beste tjenestene på markedet, sier Ragnvald Ajer.

ErgoSolutions er en del av ErgoGroup som omsatte i fjor for 2,9 milliarder og endte opp på et resultat før skatt på 267 millioner.

ErgoSolutions har i 2002 vunnet rammeavtaler med store norske virksomheter, blant annet valgte Bertel O. Steen selskapet som partner på programvareforvaltning.

Til toppen