45 GB digital informasjon per menneske

Selv en liten epost kan fort generere 50 MB digital data, viser ny rapport fra EMC og IDC.

45 GB digital informasjon per menneske

Selv en liten epost kan fort generere 50 MB digital data, viser ny rapport fra EMC og IDC.

På oppdrag for lagringsgiganten EMC har analysehuset IDC kartlagt det digitale universet og dets vekstprognoser.

Ikke overaskende så vokser mengden digital informasjon veldig raskt. IDC har i sin rapport "The Diverse and Exploding Digital Universe", kommet frem til at det digitale universet i 2007 besto av digital informasjon som tilsvarte hele 45 gigabyte for hvert eneste menneske på jorden. Det er en stor mengde, og IDC har kommet frem til at den vokser med hele 60 prosent hvert eneste år.

En av grunnene til at mengden blir så stor, er at informasjon som lagres digitalt ikke bare blir lagret et sted. Datamengder flyttes på, og det skaper et behov for å lagre digitale bits mer enn et sted. For eksempel har IDC kommet frem til at en typisk «liten» epost på 1,1 megabyte, fort ender opp med å totalt oppta hele 51,5 megabyte totalt.

Selv en liten epost på «bare» 1,1 megabyte opptar raskt mye plass.

IDC har for første gang dokumentert den delen av digital informasjon som ikke skapes av mennesker, men om mennesker. Det er noe som IDC kaller «den digitale skygge». Det vil si den delen av digital informasjon som genereres automatisk. For første gang er den delen større enn det mennesker selv genererer gjennom aktive handlinger.

IDC oppgir at det digitale univers er større enn først estimert på grunn av eksplosjonen i antall digitalkameraer, digital TVer, overvåkingskameraer og sosiale nettverk på Internett.

Et annet moment som IDC drar frem, er at informasjonsmengden nå øker så raskt at lagringskapasiteten ikke lengre henger med.

Selv om verdens lagringskapasitet for digital informasjon øker raskt, øker mengden informasjon raskere.

Vekstdriverne er blant annet sosiale webnettverk, stor økning i antall digitale overvåkningskameraer, tale over IP, digitale sensorer og RFID-brikker.

Halvparten av det digitale universets datamengde genereres nå av brukere, i form av bilder, telefonsamtaler, epost-korrespondanse med mer.

Til toppen