45 skoler ber om penger til IT-utstyr

I mai opprettet Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) og IT-næringens interesseorganisasjon IKT Norge et fond på 600.000 kroner til skoler som trenger IKT-utstyr. 45 skoler har nå søkt om penger fra fondet.

I mai opprettet Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) og IT-næringens interesseorganisasjon IKT Norge et fond på 600.000 kroner til skoler som trenger IKT-utstyr. 45 skoler har nå søkt om penger fra fondet.

Store aktører som Merkantildata, Microsoft, IBM, og Apple har hver bidratt med 50.000 kroner til dette fondet, som tilsammen er på 600.000 kroner.

Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) gjennomførte i fjor høst en undersøkelse som konkluderte med at bare tre prosent av norske grunnskoler har tilfredsstillende tilknytning til Internett. Alle grunnskoler har kunnet søke fondet om midler til delfinansiering av IKT implementering.

I dag gikk søknadsfristen ut, og IKT Norge har mottatt 45 søknader. Konsulent i organisasjonen, Fredrik Syversen, forteller at hver skole som blir tildelt midler vil få mellom 20.000 og 50.000 kroner.

- Det er en god startkapital, og vi har i dette prosjektet ikke tatt hensyn til Regjeringens planer om blant annet skolers mulighet til innkjøp av brukte, billige PC-er, sier han.

Syversen synes antallet søknanader er tilfredsstillende, men legger til at der er lite i forhold til at 2000 skoler kunne ha søkt. - Vi har erfaring med at slikt skaper ringvirkninger og entusiasme. Vi får noen pilotskoler som andre kan se og lære av, avslutter han.

Til toppen