46.000 nye husstander får bredbånd

IT-minister Heidi Grande Røys punger ut 100 millioner kroner for å kunne gi bredbånd til alle.

46.000 nye husstander får bredbånd

Tilgang til bredbåndsnettet er grunnleggende for at folk skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet. Det er viktig for skoleopplæringen, for tilgang til offentlige tjenester og for næringsutvikling i distriktene.

Men fortsatt har flere titalls tusen i grisgrendte strøk og grender, og til og med i Stor-Oslo ikke bredbåndstilgang.

Nå bevilger Regjeringen 100 millioner kroner til bredbåndsutbygging over Høykom-ordningen i revidert nasjonalbudsjett. Høykom er en tilskuddsordning for bredbåndsutbygging i Norge og finansieres over Fornyingsdepartementets budsjett.

Om lag 46 000 nye husstander vil nå få tilgang til bredbåndstjenester. Anslag viser at når prosjektene er realisert vil over 99 prosent av befolkningen ha tilgang til bredbånd.

Regjeringen bevilget 255 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i år øremerket bredbåndsutbygging. 155 millioner ble fordelt til fylkeskommunene. De resterende 100 millioner kroner ble lyst ut med søknadsfrist 6. august. Programstyret i Høykom behandlet 3. september søknadene og vedtok støtte til følgende prosjekter:

 • Bredbånd til hele Vestfold, 3 957 000
 • Bredbåndstilbud for alle innbyggere og næringsliv i Østfold, kr. 10 300 000
 • Bredbånd til alle i Rogaland, kr. 7 285 000
 • Bredbånd Nordvest III. Utbygging av hvite flekker og andre bredbåndsbehov for 23 kommuner i Møre og Romsdal, kr. 3 934 000
 • Breibandsløftet i Sogn og Fjorande fase 3 - lukking av breibandsgapet, kr. 7 982 000
 • Full bredbåndsdekning i hele Sør-Trøndelag, kr. 1 915 000
 • Bredbånd til alle kommunene i Telemark, kr 26 599 000
 • Bredbånd til alle i Buskerud, kr. 11 100 000
 • Breiband til alle i Hordaland, kr. 9 844 000
 • Bredbånd i Nordland, kr. 13 224 000
 • Bredbåndsutbygging i Nord-Østerdalen, 596 159
 • Bredbåndsutbygging i Glåmdalen, kr. 350 587
 • Bredbåndsutbygging i Sør-Østerdalen, kr. 762 566
 • Bredbåndsutbygging i Hamarregionen, kr. 2 493 688

Høykom mottok i alt 23 søknader fra 16 fylker. Søknadene dekker 273 kommuner med samlet innbyggertall på 2,6 millioner. Oslo og Agder-fylkene søkte ikke midler.

Les mer om: