46 prosent av norske bedrifter har hjemmeside

46 prosent av bedriftene i Norge har egen hjemmeside. Dette er en økning på 28 prosent fra 1998 til 1999. Men stadig flere bedrifter ønsker å koble seg opp mot nettet.

46 prosent av bedriftene i Norge har egen hjemmeside. Dette er en økning på 28 prosent fra 1998 til 1999. Men stadig flere bedrifter ønsker å koble seg opp mot nettet.

Bruken av hjemmesider blant bedrifter i Norge varierer mye. Av alle selskaper med mer enn 10 ansatte har 46 prosent en hjemmeside, mens selskaper med mellom ti og 19 ansatte har bare 37 prosent etablert hjemmesider. Det viser en ny undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå.

Tallene inkluderer bare selskaper som har tilgang på nettet.
Les mer om :
Men bare en tredjedel av de ansatte får bruke nettet

Men det har vært en god økning i bruken av hjemmesider. Fra 1998 til 1999 økte antall selskaper som har kommet opp med en hjemmeside med 28 prosent, og stadig flere har planer om å etablere seg på nettet.

De fleste bedriftene i undersøkelsen bruker bare hjemmesidene til å markedsføre seg selv. Hele 92 prosent av bedriftene opplyser at hjemmesiden primært er der for "å være tilstede" på nettet. Bare 29 prosent av selskapene lar kunder og underleverandører komme inn på databaser via hjemmesidene.

De beste sektorene i Internettklassen er bank- og finansnæringen. Hele 74 prosent av denne gruppen hadde hjemmesider ved utgangen av 1999. Tjenesteytende bedrifter, engroshandel og hotell- restaurantnæringen hadde og et akseptabelt nivå på antall hjemmesider. Den som desidert henger etter er detaljhandelen, hvor bare 21 prosent opplyser at de har hjemmesider.

Ikke overraskende er det Finnmark som er den store sinken i Statistisk Sentralbyrås IKT undersøkelse. Her hadde bare 15 prosent av bedriftene hjemmeside. Andre fylker som ligger i bunnsjiktet er Troms og Sogn og Fjordane, med henholdsvis 21 og 20 prosent. Disse tallene gjelder for selskaper som er knyttet opp mot Internett i utgangspunktet.

I Oslo har 61 prosent av selskapene med ti eller flere ansatte egne hjemmesider. I Telemark og Vest- Agder var tallet 57 prosent.

Men stadig flere bedrifter ønsker nå å koble seg opp mot nettet. Blant annet har 40 prosent av bedrifter som driver "handel med motorkjøretøy og drivstoff" planer om å etablere hjemmesider.

Les:
Staten vil gi skikkelige e-handelstall neste år
Til toppen