TELEKOM

«4G» kan være alt og intet

Verken Forbrukerombudet eller Post- og teletilsynet vil reagere mot Netcom.

27. okt. 2010 - 14:53

Verken Forbrukerombudet eller Post- og teletilsynet vil reagere mot mobiloperatører som bruker betegnelsen «4G» om tjenester basert på LTE, selv om et vedtak i Den internasjonale teleunion ITU uttrykkelig slår fast at LTE ikke er kompatibel med spesifikasjonen gitt av den offisielle 4G-standarden IMT-Advanced. I uttalelser referert av digi.no slår Netcom fast at de akter å fortsette å markedsføre LTE som 4G selv om LTE ikke tilfredsstiller IMT-Advanced.

    Les også:

I en e-post til digi.no skriver direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet (PT):

PT benytter ITUs definisjoner av de ulike generasjonene av mobilteknologier. Av disse fremgår det at LTE-Advanced vil være en teknologi som kan oppfylle kravene til IMT-Advanced. LTE er en teknologi i IMT-familien, men oppfyller ikke kravene til IMT-Advanced. Dette har heller ikke vært intensjonen med LTE og har vært kjent lenge. Mange betegner IMT-Advanced som 4G. Dersom dette ligger til grunn vil ikke LTE være en 4G-teknologi. LTE betegnes jo også ofte som «3,9G» eller «pre-4G».

PT har merket seg at NetCom benytter betegnelsen 4G i sin markedsføring av mobilt bredbånd basert på LTE. NetCom er ikke alene om dette, det finnes også eksempler fra andre land på at WiMAX og LTE blir markedsført som 4G. Vi overlater til NetCom å vurdere hvorvidt informasjonen de gir om sitt produkt er tilfredsstillende og om kundene får den informasjonen de har krav på når det gjelder opplysninger om dekning, kapasitet osv. Vi kan ikke se at NetComs markedsføring er i strid med regelverket som PT forvalter.

Fra Forbrukerombudet har en henvendelse fra digi.no utløst dette svaret, undertegnet av juridisk seniorrådgiver Petter Ravne Bugten:

Vi har ikke vurdert denne problemstillingen, og anser ikke at det er tilstrekkelig forbrukerhensyn til at vi kan prioritere å se nærmere på dette nå.

PT og Forbrukerombudet har altså hver sin begrunnelse for ikke å engasjere seg i forhold til Netcoms bruk av «4G» i markedsføringen av LTE. Forbrukere bør følgelig advares om at nytte- og informasjonsinnholdet i begrepet 4G er tvilsomt, og kan vise til andre teknologier enn dem som tilfredsstiller den faktiske standarden.

    Les også:

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.