50 000 forvirrede japanske bilister

Det internasjonale satellittsystemet for geografisk posisjonering, GPS, passerte sin "roll over week" i helga. Den høytflyvende, men langt mindre kompliserte varianten av år 2000-buggen fikk inntil 50 000 japanske bilister til å virre omkring på veiene i hjemlandet. Bortsett fra dette gikk det greit.

Det internasjonale satellittsystemet for geografisk posisjonering, GPS, passerte sin "roll over week" i helga. Den høytflyvende, men langt mindre kompliserte varianten av år 2000-buggen fikk inntil 50 000 japanske bilister til å virre omkring på veiene i hjemlandet. Bortsett fra dette gikk det greit.

Problemer ble forespeilt fordi uketelleren i GPS avsluttet sin uke nummer 1024 i helga. Siden uketelleren holdes i et lite binært register der 1023 er det høyeste tallet (11.1111.1111 i totallsystemet), gikk registeret i null. Mottakssystemer som ikke korrigerer uketallet utfra andre tidsinnstillinger, kunne da tenkes å gi feilaktige opplysninger om både tid og posisjon.

I en oppsummering sier en av verdens største leverandører av sivile GPS-mottakere, Trimble, at produktene fungerte som forutsatt, eller bedre. Den største norske importøren, Belanor, har ikke fått tilbakemeldinger om problemer. Produsenter av GPS-mottakere har drevet informasjonsarbeid i en årrekke, og utviklet sine systemer slik at de kompenserer for den lett forutsigbare nullstillingen av uketelleren. På nettstedene deres er det oversikter per modell med nøyaktig hva slags problemer som kan forventes, og hvordan de kan løses.

En oversikt gjort av Bridge News forteller at alt gikk greit verden over, både i lufta og til sjøs. Den amerikanske kystvakta registrerte noen få tilfeller der GPS-mottakere i lystbåter viste feil tid, men riktig posisjon. Associated Press har funnet fram til et regionalt kystvaktkontor i California som forteller at en lystbåt med GPS-problemer måtte avfyre et bluss.

Det eneste utstyret der et meldes om omfattende svikt, gjelder eldre bilnavigeringssystemer fra blant andre Pioneer i Japan. Fem millioner japanske sjåfører nytter GPS-basert bilnavigasjon for å finne fram i landets veinett. 50.000 av dem antas å ha eldre utstyr fra Pioneer og noen få andre produsenter, som ikke fungerer tilfredsstillende etter at uketelleren gikk i null. Disse systemene skal ikke være eksportert til andre land. Trøsten er at selv om bilistene ikke visste hvor de var, kan ingen trafikkuhell spores til deres navigeringsproblemer.

Ifølge Associated Press produserte Pioneer 270.000 mottakere som ikke håndterer GPS-ukeproblemet. Selskapet ble klar over dette i 1996, men ventet til i fjor med å sette i gang en kampanje for å få innkalt mottakerne til reparasjon. 150.000 brukere reagerte positivt på oppfordringen - og vet den dag i dag nøyaktig hvor bilen deres står.

Til toppen