50 kraftselskaper inn i bredbånd

Mer enn 50 kraftselskaper i Norge satser på bredbånd, ifølge en ny rapport laget for Næringsdepartementet.

Mer enn 50 kraftselskaper i Norge satser på bredbånd, ifølge en ny rapport laget for Næringsdepartementet.

Mer enn 50 kraftselskaper i Norge satser på bredbånd, ifølge en rapport Norsk Telecom har laget om bredbåndsmarkedet på oppdrag for Nærings- og Handelsdepartementet.

Totalt er det identifisert 130 bredbåndsaktører i Norge, men det endelige tallet er trolig høyere, ifølge Norsk Telecom.

Med så mange aktører vil det trolig skje en konsolidering i markedet, mener Tore Aarønæs i analyseselskapet.

- Med 130 identifiserte aktører er det innlysende at det vil måtte komme en konsolideringsprosess innen bredbåndssegmentet, spesielt fordi mange av aktørene er relativt små, skriver han i rapporten.

Han mener dette er en av de største bredbåndsutfordringene, ved siden av å få dekket de siste prosenter av Norges befolkning, ifølge rapporten.

Aarønæs stiller spørsmål ved lønnsomheten i flere av de lokale bredbåndsprosjektene.

- Det er ikke usannsynlig at satsningen på det lokale plan er/blir lite lønnsom sett med bedriftsøkonomiske øyne. Dette fordi man ikke oppnår skalafordeler slik som de store teleaktørene oppnår, skriver han.

    Les også:

Han spår at spørsmålet om lokal og offentlig støtte fra kommuner eller kraftaktører, samt spørsmålet om lønnsomhet i prosjektene, vil bli et hett tema de neste årene.

- Forhåpentligvis kan dette bli sett på som en positivt ladet prosess, der økt grad av samarbeide ses på som en naturlig utviklingsmodell, selv om det ikke er typisk for verken kommuner eller telekomaktører å samarbeide med andre likesinnede, skriver han.

- Alternativt kan en se for seg et blåmandag-scenario der "regnskapets time" rammer en del mindre aktører, og at slike aktører på sikt vil gå på billigsalg, skriver han.

Til toppen