50 milliarder for defekt motor

Hadde jeg bodd i USA, skulle jeg startet en søketjeneste og solgt den. Excites eiere fikk 50 milliarder kroner, en vanvittig pris tatt i betraktning at Excite faktisk ikke virker og hvor billig det er å opprette en konkurrent...

Hadde jeg bodd i USA, skulle jeg startet en søketjeneste og solgt den. Excites eiere fikk 50 milliarder kroner, en vanvittig pris tatt i betraktning at Excite faktisk ikke virker og hvor billig det er å opprette en konkurrent...

At investorene i USA har gått fullstendig i spinn over Internett-selskaper er ikke noen nyhet. Med blikket på en fremtidig profitt prises og selges selskaper i milliard-dollar-klassen. Det mest vanvittige utslagene av denne optimismen er trolig prisingen av søketjenestene og portalene.

Selv om Internett nå har over 100 millioner brukere og det er tegn som viser at veksten flater ut i de vestlige landene, prises fremdeles alt for mange Internett-selskaper på fremtidsdrømmer. Mange investorer mener at det er enkelt å kapre nye kunder - og kunder fra andre - fordi markedet og dermed brukervaner fremdeles er i støpeskjeen.

Det de glemmer at de kundene og brukerne du raskt stjeler fra andre Internett-tjenester også kan forsvinne like raskt. Dette skaper høye odds - noe som er greit for gamblere, men etter hvert viser det seg at alt for mange privatpersoner og mer konservative fond- og investeringsselskaper har handlet tungt med Internett-aksjer. Det mangler da heller ikke på advarsler om at nettaksjeboblen når som helst kan sprekke.

Det mest risikable er kanskje investeringer i søkemotorer og Internett-portaler. Det er likevel fristende å satse sparepengene på slike bedrifter etter at @Home kjøpte Excite for nærmere 50 milliarder kroner. Excite kan vise til et voldsomt trafikkvolum, men satt bare igjen med 20 millioner kroner etter fjerde kvartal i fjor. Til sammenlikning er 50 milliarder det samme som Ford betalte for Volvo og mer enn British Aerospace betalte for forsvarsgiganten Marconi.

50 milliarder kroner er en helt absurd sum, konkurransebildet tatt i betraktning. Det finnes i dag et utall svært like søketjenester som konkurrerer om de samme brukerne: AltaVista, Excite, Wireds Hotbot, Infoseek, Yahoo, og Webcrawler er de største. For ytterligere å rote til konkurransebildet finnes det flere metasøketjenester som samler søkemotorene i ett skjermbilde.

Mest alvorlig er det at Excite og mange av søketjenestens konkurrenter faktisk ikke virker. Jeg drister meg til å si "ikke virker" fordi Excite og deres konkurrenter bare holder rede på rundt en tredjedel av dokumentene på Internett - jeg kjenner ingen som ønsker å søke igjennom en tilfeldig utvalgt tredjedel av Internett. Bare med meta-søketjenester som Askjevees og Dogpile kan du være i nærheten av å lete igjennom Internett skikkelig. I et marked fylt av middelmådigheter er det utrolige muligheter for nye konkurrenter.

Prisingen av Internett-selskapene blir også vanvittig med tanke på hvor lett og billig det er å etablere konkurrenter. Det norske teknologiselskapet Fast Search and Transfer har med en investering på 800.000 kroner etablert en søketjeneste for England som inneholder 15 millioner dokumenter. Til sammenlikning kjenner 50 milliarders-gutta bare til tre millioner dokumenter. Ikke uventet planlegger da også Fast å starte en søkemotor i USA - primært for å demonstrere sin søketeknologi, men også for å tjene penger (se peker nedenfor eller i margen til høyre for egen sak og Fasts engelske søkemotor.)

Nå gir Excites portal og katalogen en tilleggsverdi, men portaler er også enkle å kopiere og i dette markedet leder nok Yahoo. Dessuten starter stadig flere av Internett- og programvareleverandørene sine egne portaler og legger inn adressen som startsider for brukerne de eier.

Det er hyggelig at hardt arbeidene mennesker i IT-bransjen får betalt for sin innsats. Men fokuset på lommeboken stjeler oppmerksomhet fra produktene og skaper en desperado-stemning bare et lite fåtall er tjent med.

For alt som går opp faller før eller senere ned.

Til toppen