50 milliarder i fiber

Tellabs fusjonerer inn fiberselskapet Ciena i bytte med aksjer til en verdi av 50 milliarder kroner. Selskapene begrunner fusjonen med at de hver for seg ville vært for små og for smale til å konkurrere effektiv med giganter som Lucent Technologies.

Tellabs fusjonerer inn fiberselskapet Ciena i bytte med aksjer til en verdi av 50 milliarder kroner. Selskapene begrunner fusjonen med at de hver for seg ville vært for små og for smale til å konkurrere effektiv med giganter som Lucent Technologies.

Ciena utvikler og selger teknologi for optimering av kapasiteten i fiberoptiske kabler. Kort forklart har selskapet utviklet en metode for å sende lys med ulike "frekvenser" gjennom optiske fibre (se pekere til relaterte saker i margen til høyre for ytterligere forklaring).

Tellabs selger systemer for styring og kontroll med telenettverk.

Til Interactive Week Online har selskapene forklart at Sprints uttalelser om en satsing på integrerte bredbånds data- og telenett er et eksempel på den utviklingen som nødvendiggjør fusjonen.

Det var tirsdag at Sprint annonserte Project FastBreak. Dette prosjektet skal gå over fem år og medfører investeringer i området to milliarder dollar. Nettverket som skal bygges ut er et ATM stamnett for å håndtere data og teletrafikk på samme nett.

Ciena har tidligere i år inngått en større kontrakt med Sprint, og har også tidligere levert utstyr til Sprint (se egen sak).

Fusjonen gir Cienas aksjonærer en aksje i Tellabs for hver aksje i Ciena. Dermed blir Ciena verdsatt til 7,1 milliarder dollar (kurs tirsdag kveld i USA). Ciena vil etter fusjonen ble en egen divisjon i Tellabs.

Tellabs hadde i det fiskale året 1997 en omsetning på 1,3 milliarder dollar. Cienas omsetning var på 347 millioner dollar.

I forbindelse med fusjonsavtalen er det avtalt et "break-up" fee på 200 millioner dollar dersom fusjonen ikke gjennoføres.

Mosvold Farsund (Terje Mikalsen og Tarald Glastad) har gjennom ett av sine Technoinvest fond en større urealisert gevinst i Ciena. I utgangspunktet investerte Technoinvest 840.000 dollar i Ciena ved kjøp av 600.000 aksjer til kurs 1,4 dollar per aksje. Ved børsslutt i går var kursen på Ciena 61,4 dollar. Technoinvest har imidlertid solgt seg noe ned i selskapet det siste året. Uten et slikt nedsalg ville investeringen i dag være verdsatt til rundt regnet 275 millioner kroner.

Mosvold Farsund ble tilbudt et eierskap i Ciena gjennom kontakter Åsmund Sløgedal fikk i forbindelse med selskapets engasjement i Iterated Systems.

(Mosvold Farsund er en større investor i Internett Kanal 1 som gir ut digi.no. Åsmund Sløgedal sitter i styret til Internett Kanal 1 AS. red.anm.)

Til toppen