50 millioner til nordisk forskningsnett

Nordisk ministerråd har bevilget 50 millioner kroner til medisinsk forskning etter at tre ledende forskningsnettverk blir koblet sammen.

Ett av disse nettverkene er knyttet til Universitetet i Oslo og ledes av professor Ole Petter Ottersen. Det norske, finske og svenske prosjektet skal få 2 millioner euro (over 16 millioner kroner) hver i årene 2004 til 2009.

Bevilgningen, som er gitt av Nordisk ministerråds samarbeidsnemnd for medisinsk forskning, vil føre til styrket innsats i forskningen av sykdommer som Parkinsons, Alzheimer og epilepsi, går det fram av en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

– Et felles mål for de tre nordiske nettverkene er å øke den genetiske kunnskapen om sykdommer som forekommer ofte og som utgjør en voksende belastning for samfunnet, sier professor Ottersen.

Han mener det viktigste med sammenkoblingen er at man får synliggjort det som er Nordens styrke på dette området.

Til toppen