50 prosent flere er stresset og utbrent

Unge er hardest rammet i en kraftig vekst i antall stress-syke og utbrente mennesker.

Unge er hardest rammet i en kraftig vekst i antall stress-syke og utbrente mennesker.

I Sverige merkes IT-boomen også på trygdekassen. På ett år har antall stress-syke økt med 50 prosent, og de unge i IT-bransjen er hardest rammet, melder Aftonbladet. I Norge har også denne type sykdommer økt markant de siste årene.

De nye tallene kommer fra Arbetarskyddsstyrelsen, direktoratet for det svenske Arbeidstilsynet, som har merket en enorm økning i antall sykemeldte i fjor.

Utbrentheten rammer også yngre mennesker, ofte i IT-bransjen, skriver avisen. Dette kan skyldes at de yngste ofte er mest motivert til å gjøre en god jobb, skaffe resultater, og jobber ofte med prosjekter hvor det stilles høye mål og kreves kreativitet.

Overtid på mellom 60 og 80 timer i måneden er ikke uvanlig.

En annen årsak kan være at IT-bransjen har en enorm informasjonsflom, og den nye teknologien tar tid fra de vanlige arbeidsoppgavene. Å besvare e-post kan ta flere timer av arbeidsdagen. (Les mer om dette i artikkelen Helsefarlig e-post.)

Ofte opplever de rammede at privatlivet og fritiden er et forstyrrende avbrudd fra arbeidet, som i deres tilfelle er meningen med livet.

I Norge finnes det ingen oversikt over sykefraværet i IT-bransjen. (Les artikkelen Ingen oversikt over syke IT-folk for mer om dette.)


Fredrik Syversen, som er konsulent i IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge, sier det ikke er noen tvil om at det er en økning i stress-relaterte sykdommer. - Spesielt ser vi en økning av muskel- og leddsykdommer, og dette har en klar sammenheng med bruk av IT, sier han og legger til:


- Det er ikke dermed sagt at det er IT-bransjen som er hardest rammet. Foreløpig finnes det ingen statistikk som kan påvise dette. Det vi vet, er at det koster landet flere titalls millioner kroner hvert år i IT-relaterte sykdommer.

Syversen legger ikke skjul på at dette kan ha å gjøre med mye overtidsjobbing.

- Det har vært en trend i IT-bransjen å jobbe mye overtid. Når bedrifter er inne i en gründerfase må alle stå på, men man bør ikke holde samme tempo når denne fasen er over, mener han.

- Bedriftene må ta vare på de ansatte. Kvalitet er ikke alltid forent med å jobbe 24 timer i døgnet. Mangt et programvareselskap har måttet gjøre ting om igjen fordi programmererne har vært så trøtte at programvaren er blitt full av slurvefeil.

Syversen forteller også om en svensk undersøkelse har vist at det man jobber utover åtte timer om dagen som oftest er ineffektivt. - Arbeidsgiver bør vurdere om det lønner seg med mye overtid i forhold til det som blir gjort, avslutter han.

Til toppen