50 surfere på IP-telefonibølgen

Årets IP-telefonibølge overgår mobilbølgen i 2000. Noen nye IP-ere har erfaring fra mobil.

Årets IP-telefonibølge overgår mobilbølgen i 2000. Noen nye IP-ere har erfaring fra mobil.

Nesten 50 aktører har meldt sin interesse for å drive med bredbåndstelefoni til Post- og teletilsynet. Markedet minner svært mye om situasjonen i 2000, da det ble åpnet for å videreselge mobiltelefoni, og aktører uten eget nett dukket opp over alt.

I løpet av relativt kort tid gikk Norge fra å ha to til rundt 15 aktører som solgte mobiltjenester. Antallet er faktisk omtrent det samme i dag, men det er takket være nye selskaper i det siste.

Den store vinneren, Chess, var ikke blant de første. Dette kan tyde på at det er viktigere å planlegge godt enn å være først ute.

Mange mobilselskaper fikk et kort liv. Aktører som Kankan, Site Communications, You Communications, Zalto, ElTele Øst og Hello gikk under, ble slått sammen med andre eller ble kjøpt opp. På Post- og teletilsynets liste over tjenesteleverandører på mobil fra oktober 2001, er det bare fem av 15 nettadresser som fremdeles peker til den samme nettsiden der det selges mobiltelefoni, og det er medregnet Sense, som nå eies av Chess.

Mange av disse selskapene var tapsprosjekter for eierne, og mange var umodne selskaper som kastet seg på en bølge før de var klare.

Direktør i Post- og teletilsynet Willy Jensen tror ikke det vil gå så annerledes med aktørene som nå strømmer til bredbåndstelefoni.

– Det er klart at det er mange som er mindre seriøse og at det også er mange seriøse som ikke vil få det til, sier han.

Enkelte navn fra mobilbølgen har også begynt å dukke opp i selskaper som driver med bredbåndstelefoni. Frode van der Laak var for eksempel sentral i Site, som gikk dukken og restene kjøpt av Sense, og dukket opp igjen i IPTele, som nylig gikk konkurs. Øistein Eriksen i det nystartede bredbåndstelefoniselskapet One Call har en fortid som markedssjef i You Communication.

Willy Jensen kommenterer ingen av disse selskapene, men mener det er normalt at noen går under i et kompetitivt marked.

– Det kan bli litt ubehag for kunder som finner ut at de må skifte, men det er det verdt mener Jensen.

Konkurser og noen useriøse aktører er prisen for et konkurransepreget marked.

Ingen vet helt nøyaktig hvor mange aktører som er i gang med bredbåndstelefoni, selv ikke tilsynet. Aktørene må i utgangspunktet bare registrere seg som telefonileverandører, og da skilles det ikke mellom mobiltelefoni, bredbåndstelefoni og vanlig telefoni.

Seniorrådgiver Håkon Sandven mener tallet er rundt 50. Kun et fåtall av disse er registrert på PTs prisopplysningstjeneste, telepriser.no.

– Det skyldes delvis at de ikke har meldt seg på selv, delvis at vi ennå ikke har tatt en ringerunde til dem. Men det er nært forestående. Vi får mange henvendelser fra publikum om hvorfor enkelte aktører ikke er med, sier han.

Til toppen