500 må gå i Cirrus

Prosessor-produsenten Cirrus må redusere sin produksjonskapasitet og kutter kostnader ved å skjære ned staben med 500 ansatte.

Selskapet opplyser til Reuters at det vil ta restruktureringskostnader på inntil 500 millioner dollar, men vil vente til fremleggelsen av regnskapstallene for andre kvartal med å komme med ytterligere informasjon om når og hvordan disse kostnadene skal tas.

Amerikanske medier skriver i dag at Cirrus' forventede omsetning for andre kvartal, som ender i morgen, vil ligge på mellom 160 og 170 millioner dollar, mens fortjenesten per aksje (fullt utvannet) ventes å ville havne på nullnivå. I første fiskalkvartal hadde selskapet en fortjeneste per aksje på én cent av en samlet omsetning på nesten 178 millioner dollar.

Det er i hovedsak den økonomiske nedgangen i Asia og stadig sterkere prispress som gjør at Cirrus og den øvrige halvlederindustrien må redusere sine budsjetterte ambisjoner og gjennomføre kutt i sine aktiviteter. En rekke selskaper har den siste tiden meldt om utsatte prosjekter, ikke minst er flere planlagte fabrikkutbygginger lagt på is eller kansellert. I tillegg gjennomfører flere av aktørene i bransjen til dels betydelig jobbkutt.

Til toppen