500 millioner GSM-brukere om fire uker

Verdens mest brukte digitale mobiltelefonisystem, GSM, vil om drøye fire uker ventelig passere 500 millioner brukere.

Verdens mest brukte digitale mobiltelefonisystem, GSM, vil om drøye fire uker ventelig passere 500 millioner brukere.

Mens det ved slutten av februar var 475 millioner kunder på verdens nær 600 GSM-nett, ventes det å passere 500 millioner i begynnelsen av mai. Det neste store målet for den globale GSM-organisasjonen for operatører er en milliard brukere i 2004.

På årets møte i GSM Association, som arrangeres av VoiceStream Wireless i Seattle jobbes det nå forst og fremst med overgangen til neste generasjons mobiltelefoni.

- Hovedsaken er å gjøre det mulig å levere sømløs tråsløs overføring både for tale og datatrafikk, sier styreleder i organisasjonen, Jim Healy.

På bare fem år har dessuten USA kommet med på GSM-kartet. Da siste møte i organisasjonen ble holdt der i Atlanta i 1996 var GSM bortimot ikke-eksisterende i landet. Nå har antall Nord-Amerikanske GSM-kunder økt til over 10 millioner.

Til toppen