500 millioner mobilbrukere

Etter en GSM-vekst på 84 prosent var det ved årsskiftet 254 millioner brukere av GSM-mobiltelefoner i verden. Det utgjør 54,5 prosent av verdens totale mobilkundemarked.

Etter en GSM-vekst på 84 prosent var det ved årsskiftet 254 millioner brukere av GSM-mobiltelefoner i verden. Det utgjør 54,5 prosent av verdens totale mobilkundemarked.

Tallene ble publisert av EMCGSM World Congress i Cannes denne uken og de bekrefter at GSM så langt er verdens ledende mobilsystem. Tallene viser at det ved årsskifte var nesten 255 millioner GSM-brukere i verden, eller nesten 55 prosent av verdens 470 millioner mobilbrukere.

Med en vekst i 1999 på 84 prosent vokser utbredelsen av GSM 1,6 ganger raskere enn det jordens befolkning øker, opplyste EMC-sjef Julian Herbert, under GSM-kongressen.

Blant de konkurrerende systemene til GSM, finnes CDMA, TDMA, og PDC. Legger en sammen PCS, som betyr GSM 1900 (tilsvarende GSM 900 og GSM 1800 som er vanligst i Europa) kommer markedsandelen opp i 66,3 prosent.

Halvparten av de nye GSM-kundene er kontantkortkunder. Kontantkort har åpnet mobiltelefoni for nye kundegrupper og det er også blant disse kundene man finner de største brukerne av tilleggstjenester om SMS-meldinger.

Ifølge EMC er Kina verdens største GSM-marked med 37 millioner brukere, mens Finland hevdes å være verdens mest mobilpenetrerte marked der 67 av 100 har mobiltelefon.

Til toppen