500 millioners fotfeste i Russland

Ericsson har inngått en kontrakt med den russiske teleoperatøren AO MGST om leveranse av AXE-utstyr og tjenester til en samlet verdi av over en halv milliard svenske kroner.

Ericsson har inngått en kontrakt med den russiske teleoperatøren AO MGST om leveranse av AXE-utstyr og tjenester til en samlet verdi av over en halv milliard svenske kroner.

AO MGST i Moskva er den største fastnettoperatøren i Russland og en fin fjær i hatten for svenske Ericsson, som har store forventninger til samarbeidet.

- Dette er en strategisk og historisk viktig kontrakt for Ericsson. Vi var med da telenettet i Moskva ble bygget på slutten av 1800-tallet, og er nå tilbake for å være med på den fremtidige utviklingen av nettet, sier markedssjef Gunnar Forsgren i Ericsson.

Yngve Redling, leder for Ericsson Corporatia AO i Moskva, tror også avtalen med AO MGST er viktig for det svenske selskapets relasjoner i det russiske markedet. Ericsson Corporatia har også kontorer i St- Petersburg og sysselsetter totalt 300 mennesker i Russland.

Leveransen til AO MSGT starter umiddelbart og vil vare ut 1998. Avtalen er verdt 66 millioner dollar, eller 508 millioner svenske kroner.

Til toppen