6,4 mill. til Senter for informasjonssikring

Det treårige forsøksprosjektet Senter for informasjonssikring for 6,4 millioner kroner til neste års drift.

Det treårige forsøksprosjektet Senter for informasjonssikring for 6,4 millioner kroner til neste års drift.

Senter for informasjonssikring (SIS) ble startet opp 1. april 2002 som et treårig forsøksprosjekt. Målet med prosjektet har vært å få etablert et senter som på lengre sikt kan få ansvar for nasjonal koordinering av oppgaver innen hendelsesrapportering, varsling, analyse og erfaringsutveklsing når det gjelder trusler mot viktige IT-systemer.

I forsøksperioden er senteret lokalisert hos SINTEF i trondheim med UNINETT som samarbeidspartner.

Senterets hovedoppgaver er å fremskaffe et helhetlig bilde av truslene mot norske IKT-systemer, samt formidle informasjon, kompetanse og kunnskap om trusler og mottiltak. Senteret har også kontakt og samarbeid med tilsvarende organisasjoner i andre land - fortrinnsvis i Norden og Storbritannia.

Neste års SIS-budsjett på 6,4 millioner kroner er en nedgang på 300.000 kroner i forhold til saldert budsjett for 2003.

Til toppen