6,5 milliarder hits forventes på Olympics.com

IBM forventer 6,5 milliarder hits på det offisielle nettstedet til Sydney OL, og mener seg fullt ut beredt på et trykk 35 ganger det som skapte problemer under Atlanta OL.

Sydney-OL er IBMs siste. Sommeren 1998 ble det brudd i forhandlingene med IOC. IBM har sponset IT-systemene til OL helt siden 1960. Bruddet for to år siden skyldes uoverensstemmelser knyttet til økonomi og Internett-rettigheter. IOC klaget over at IBMs krav ville gjort arrangørene bankerott. IBM klaget over at IOCs betingelser ikke kunne oversettes i noen meningsfull forretningsmodell for dem.

IBM nekter å si hvor mye OL har kostet dem gjennom årene.

Det ligger grundige forberedelser bak det som ventes å bli verdens mest trafikkerte nettsted. Informasjonstilbudet er fordelt på 70.000 ulike websider. 45.000 av disse skal oppdateres kontinuerlig. Den totale datamengden som genereres under lekene ventes å nå 4,7 terabytes. Teknologifirmaet IBM teller belastningen i form av hits, og venter 6,5 milliarder av dem. Det vil antakelig svare til over en milliard sidevisninger. ("Hits" teller hvor mange elementer som vises, en side kan ha flere elementer som tekst, grafikk, bilder osv.)

digitoday fokuserer på Sydney-OL:


Blinde varsler søksmål mot Olympics.com
6,5 milliarder hits forventes på Olympics.com
Slik er de offisielle nettsidene
Videorobot skal ta OL-pirater
Den ene som slapp unna...
IOC tester 'trygg' TV-overføring på nett

Til sammenlikning trakk Atlanta OL 187 millioner hits. Vinterlekene i Nagano i 1998 satte ny OL-rekord på 646 millioner hits. Den økende belastningen kan bare delvis tilskrives den globale økningen i antall Internett-brukere. I 1996 regnet man med rundt 40 millioner Internett-brukere verden over. Anslaget for i høst er 275 millioner brukere. Innen nyttår peker prognosene på 450 millioner brukere.

I Atlanta opplevde IBM en rekke pinlige problemer som selskapet regner med å unngå i Sydney, på samme måte som de ble unngått i Nagano og alle andre idrettsarrangementer der IBM har hatt IT-ansvar de siste årene. IBM har trent spesielt for Sydney OL siden 1993. Det har drevet IT-tjenester for 34 andre store idrettsstevner, blant annet tennisturneringen Wimbledon i juli i år, der det ble satt ny rekord for idrettsweb: 2,34 milliarder hits på to uker. Størst trafikk var det i femte sett i semifinalen mellom Pat Rafter og Andre Agassi: 963.948 hits per minutt. OL-rekorden fra Nagano er 103.429 hits per minutt.

IBM har dessuten tatt på seg alle større australske idrettsarrangementer de siste to årene, og kjørt to generalprøver på OL i Sydney, blant annet en full simulering av den antatt travleste dagen 22. september der det avvikles hele 23 ulike konkurranser. Det største enkeltarrangementet ventes å være finalen i hundre meter for menn der Maurice Green er favoritt.

Infrastrukturen er lagt opp i tett samarbeid med det australske televerket Telstra. Det er et felles fysisk sikret kontrollrom der 300 datamaskiner overskygges av en storskjerm som viser hele nettverket av klienter, tjenere, rutere og svitsjer i OL-nettet, en boks for hver maskin eller node. Fargekoden på skjermen er enkel: Grønt betyr OK, gult varsler et problem, rødt betyr at noden er nede.

IBMs andel av nettet består av blant annet 9000 bærbare og stasjonære PC-er betjent av fire ulike grupper av RS/6000 SP-servere i stormaskinklassen. En servergruppe er i Australia, de tre andre er i USA. Velprøvd teknologi er i bruk for å gardere mot tenkelige katastrofer. Flere servergrupper kan falle ut samtidig, og likevel vil tjenesten kunne opprettholdes, heter det. Usikker spissteknologi som bidro til problemene i Atlanta, er holdt utenfor.

Av hensyn til TV-rettighetene til NBC er direkte kringkasting over nettstedet forbudt, og videoopptak skal heller ikke vises. Det er utarbeidet et automatisk system for å droppe uvesentlige grafiske elementer på sidene dersom trafikken skulle vokse over visse fastsatte grenser. I nettverket er det en rekke "cache farms" der store mengder aktuelle sider kan gjøres tilgjengelig direkte fra maskinminne i stedet for å utløse søk på disk.

Olympics.com er et utstillingsvindu for IBMs programvare, ikke bare de avanserte maskinene:

  • DB2 Universal Database samler og styrer alt som har med resultater å gjøre.
  • Notes/Domino R5 håndterer nyheter, bilder og statiske elementer, og nyttes som grunnlag for interaktive applikasjoner, blant annet e-post fra nettstedets brukere til alle 10.500 utøvere.
  • WebSphere Application Server Advanced Edition brukes til å generer dynamisk innhold som resultaoversikter, historisk informasjon og lister over overskrifter.
  • Net.Commerce er grunnlaget for alt salg på nettstedet.
  • SurfAid (for business intelligence) skal bidra med analyser av hvordan nettstedet brukes slik at organisasjonskomiteen og IBM kan oppdage om det er nødvendig å endre struktur og utlegg, og gjennomføre endringene.
  • Tivoli brukes til å overvåke og styre det hele.
  • MQSeries formidler alle resultatene fra konkurransearenaene til det sentrale nettstedet.

Med den oppmerksomheten det er rundt OL, regner IBM med at det offisielle nettstedet vil være et yndet angrepsmål for hackere. Selskapet går ikke så langt som til å si at nettstedet er innbruddssikkerhet. Men en rekke tiltak er gjennomført for å sikre så godt som IBMs store råd er. Trafikken overvåkes nitid, og flere verktøy er klare til bruk for å utestenge mistenkelige brukere.

Les mer om: