6 megabit per sekund på gammel kabel

Snart kan du kjøre Internett inntil 200 ganger raskere enn i dag over tradisjonelle kobberlinjer. Med ADSL-løsningen Alcatel Telecom presenterte på CeBIT kan du overføre data med inntil seks megabit per sekund ved nedlasting, og 640 kbit ved sending av data.

Snart kan du kjøre Internett inntil 200 ganger raskere enn i dag over tradisjonelle kobberlinjer. Med ADSL-løsningen Alcatel Telecom presenterte på CeBIT kan du overføre data med inntil seks megabit per sekund ved nedlasting, og 640 kbit ved sending av data.

Når det nå kommer løsninger som kan mangedoble overføringshastigheten over tradisjonelle kobberlinjer, vil det representere et nytt trumfkort for de gamle teleoperatørene i kampen om Internettkundene. ADSL er en teknologi som på sikt ventelig vil utkonkurrere ISDN og stille sterkt i konkurransen mot kabelaksessleverandørene og kabelmodem.

Telenor har allerede tatt en prinsippbeslutning om å bygge ut ADSL i Norge. Hvor stort omfang første fase av satsingen skal få blir bestemt etter at Telenors Akstra-studie er gjennomført. Den nye løsningen som ble presentert av Alcatel på CeBIT-messen, kan altså bli tilgjengelig i Norge i løpet av året dersom Telenor ønsker det.

Systemet kan revolusjonere dataoverføringen fordi hele 99 prosent av alle europeiske telefonsamtaler går til nærmeste telesentral via analoge kobberlinjer. Fra telesentralen er det strukket fiberkabler med høy overføringskapasitet.

- Systemet vil gjøre det langt lettere for bedrifter og brukere i utkantstrøk å utnytte alle mulighetene på Internett, sier

informasjonsdirektør Theo Wichers i Alcatel Telecom Tyskland.

ADSL-teknologien (Asymmetric Digital Subscriber Line) som er utviklet i Belgia, er allerede lansert i USA. I løpet av året blir tjenesten høyst sannsynlig tilgjengelig i Norge og i resten av Europa.

Bruken av Internett og andre multimediatjenester er i dag begrenset av mangel på båndbredde, vanligvis maksimalt 33,6 kilobit per sekund via modem. Med Alcatel Telecoms nye ADSL-system kan overføringskapasiteten bli opptil seks megabit per sekund ved nedlasting, og 640 kbit ved sending av data.

Wichers mener ADSL-systemet innebærer at teleoperatørenes konkurranseevne overfor kabelselskapene blir betydelig styrket når det gjelder levering av Internettjenester. ADSL kan også bli en sterk konkurrent til bruk av Internett via kabeloperatørenes nett, fordi kun 30 prosent av befolkningen er knyttet opp til disse.

Vanlige telefonsamtaler bruker i dag bare én prosent av kapasiteten på kobberlinjene. Kobber kan overføre data og tale samtidig fordi data overføres på en separat frekvens. Dette åpner for stor plass til dataoverføring. Dermed blir det heller ikke nødvendig å oppgradere eksisterende linjenett med det nye systemet.

Til toppen