600.000 norske husstander vil ha digital-TV i 2003

Jupiter Communications spår at i 2003 vil utbredelsen av digital-TV i Vest-Europa ligge på 33 prosent. Tyskland, Storbritania og Frankrike vil stå for flest antall husholdninger, mens Norge blir spådd en femteplass etter både Sverige og Danmark.

Jupiter Communications spår at i 2003 vil utbredelsen av digital-TV i Vest-Europa ligge på 33 prosent. Tyskland, Storbritania og Frankrike vil stå for flest antall husholdninger, mens Norge blir spådd en femteplass etter både Sverige og Danmark.

Ifølge en undersøkelse utført av analyseselskapet Jupiter Comunications, vil utbredelsen av digital-TV i Vest-Europa skyte fart fram mot 2003. I 1999 var digital-TV penetrasjonen i Vest-Europa på syv prosent, mens analyseselskapet mener denne andelen vil være på 33 prosent i 2003.

Det totale antall husholdninger med digital-TV i Vest-Europa i 1999 var på 11,3 millioner, mens Jupiter regner med at dette tallet vil stige til 50,8 millioner i 2003. Her vil de folkerike landene Tyskland, Storbritannia og Frankrike stå for flest antall husholdninger. Men ser man på prosentvis utbredelse klarer Danmark å kapre en andreplass.

Det norske markedet vil ifølge undersøkelsen ha 600.000 husholdninger med digital-TV i 2003 og en digital-TV penetrasjon på 33 prosent.

- Ettersom TV-signalene blir overført digitalt i stedet for analogt vil interaktiv digital-TV bli en massemarkedsplattform fordi forbrukerne vil motta interaktive tjenester gratis som en del av de nye digitale video-overføringen, sier Jupiters Evan Neufeld, visepresident for avdelingen International research i en pressemelding.

Interaktiv digital-TV vil representere én av flere plattformer hvor forbrukere kan handle, ha tilgang til e-post og Internett, på linje med for eksempel nettlesere og mobiltelefoner.

Digital-TV penetrasjon Prosent
Storbritannia 52
Danmark 41
Tyskland 40
Sverige 35
Norge 33
Spania 30
Frankrike 29
Finland 28
Nederland 26
Italia 13
Gjennomsnitt i Vest-Europa 33
Antall digital-TV husholdninger Millioner
Tyskland 15,1
Storbritannia 12,3
Frankrike 6,7
Spania 3,6
Italia 2,7
Nederland 1,8
Sverige 1,5
Danmark 1,0
Finland 0,6
Norge 0,6
Totalt i Vest-Europa 50,8

Kilde: Jupiter Communications.

Til toppen