600 mill rekordkontrakt til Fellesdata

Etter å ha mistet et par prestisjekontrakter til NOVIT, svarte Fellesdata på tiltale ved å senke prisene. Resultatet kom i form av en 600 millioner kroners rekordavtale med Sparebanken NOR om å drifte bankens sentrale systemer for kundedata og kontohold i de neste fire årene.

Etter å ha mistet et par prestisjekontrakter til NOVIT, svarte Fellesdata på tiltale ved å senke prisene. Resultatet kom i form av en 600 millioner kroners rekordavtale med Sparebanken NOR om å drifte bankens sentrale systemer for kundedata og kontohold i de neste fire årene.

Etter å ha blitt slått av konkurrenten NOVIT et par ganger, har Fellesdata senket prisene for å bli mer konkurransedyktig. Mandag morgen meldte selskapet at de har dratt i land den største driftsavtalen for bank i Norge. Selskapet har skrevet under en 600 millioner kroners kontrakt med Sparebanken NOR om å drifte bankens sentrale systemer for kundedata og kontohold.

- Vi har inngått en avtale som understøtter bankens langsiktige IT-strategi, sier Einar Hvidsten, utviklingsdirektør i Sparebanken NOR. Han forteller at Fellesdata har den nødvendige grunnteknologi, akseptabelt prisnivå og at selskapet yter god kvalitet på driftstjenestene.

Ole Trasti, administrerende direktør i Fellesdata AS, innrømmer at avtalen er svært viktig for selskapet.

- Sparebanken NOR er vår viktigste ambassadør overfor andre kunder. Banken er en sentral og nytenkende aktør i bankmarkedet. Fellesdata har tilpasset seg ny markedssituasjon og det prisleie som SpareBank 1's to-års avtale med NOVIT har medført. Vi får nå bekreftet at Fellesdata er konkurransedyktig både på pris og kvalitet, sier Trasti.

I pressemeldingen fortelles det at Sparebanken NOR står for 25 prosent av Fellesdatas omsetning. Kontrakten som ble undertegnet fredag 29.11.96, går fra 01.12.1996 til 01.12.2000 og omfatter en kontraktsfestet omsetning på 450 millioner kroner og utviklingsoppdrag og tjenester som vil kunne beløpe seg til ytterligere 150 - 200 millioner kroner.

Til toppen